หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ปาฏิหาริย์ EOD ปี๒๕๕๗ ทองแดงหน้ากากทองระฆัง กรรมการ ๗๖๒๙

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ปาฏิหาริย์ EOD ปี๒๕๕๗ ทองแดงหน้ากากทองระฆัง กรรมการ ๗๖๒๙
 ขายแล้ว
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

..เหรียญครึ่งองค์ เนื้อทองแดงหน้ากากทองระฆัง อยู่ในชุดกรรมการอุปถัมภ์ จำนวนสร้าง ๗,๗๗๐ เหรียญ ตอกโค๊ด ตอกหมายเลข ๗๖๒๙ จารชื่อ จารมือ จารเครื่อง ครบเครื่องความงาม พร้อมกล่องครับ
..พิธีปลุกเสกวาระเเรก ที่วัดบ้านไร่
..พิธีปลุกเสกวาระสอง ที่วัดพุทไธศวรรย์ จ. อยุธยา
..รายนามคณาจารย์ร่วมนั่งปรกวัตถุมงคล "รุ่นปาฏิหาริย์ EOD"
1. พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) วัดบ้านไร่ จ. นครราชสีมา
2. พระพุทไธศวรรย์วรคุณ (หลวงพ่อหวล ภูริภทฺโท) วัดพุทไธศวรรย์ จ. อยุธยา
3. พระนิโรธรักขิต (หลวงพ่อสุนทร ขนฺติโก) วัดท่าพระเจริญพรต จ. นครสวรรค์
4. พระครูอุปกิตสารคุณ (หลวงพ่อเสนห์) วัดพันสี จ. อุทัยธานี
5. พระครูพิศาลจริยาภิรม (พระมหาสุรศักดิ์) วัดประดู่พระอารามหลวง จ. สมุทรสงคราม
6. พระครูสุภัทรกาญจนกิจ (หลวงพ่อสนองชาติ) วัดเย็นสนิทธรรมาราม จ. กาญจนบุรี
7. พระครูวัชรวิหารคุณ (พระครูอุทัย) วัดวิหารสูง จ. พัทลุง
8. พระครูปลัดปิฏกวัฒน์ (หลวงพ่อจักษ์) วัดชุ้ง จ. สระบุรี
9. พระครูอดุลวิริยกิจ (หลวงพ่อเอื้อน) วัดวังแดงใต้ จ. อยุธยา
10. หลวงพ่อ แฉล้ม ฉันทวัณโณ วัดกระโดงทอง จ. อยุธยา
11. พระปลัดสราวุธ (อาจารย์ปืน) วัดลาดชะโด จ. อยุธยา
12. พระครูโกศลสุภกิจ (หลวงพ่อนงค์) วัดวังยาว จ. ประจวบศีรีขันธ์
13. พระครูประพัฒน์วรกิจ (หลวงพ่อซ่วน) วัดเขาแดง จ. ประจวบศีรีขันธ์
14. พระครูประทุมอรรถสุทร (หลวงพ่อโฉม) วัดตำหนัก จ. ปทุมธานี
15. พระครูปลัดมานิต ธมฺมธีโร วัดตึก จ. นนทบุรี
16. พระครูพิพัฒนานุกูล (หลวงพ่อเทียม) วัดใหม่อมตรส จ. กรุงเทพฯ
17. พระครูสรพาจน์โฆษิต (อาจารย์หนุ่ม) วัดบางแวก จ. กรุงเทพฯ
18. พระครูปลัดจารุวัช ธมฺมรกฺขิโต วัดคฤหบดีพระอารามหลวง จ. กรุงเทพฯ
19. พระอาจารย์สุรสิทธิ์ สุรสิทโธ วัดไทร จ. กรุงเทพฯ
20. พระครูพิทักษ์วีรธรรม (หลวงพ่อสืบ) วัดสิงห์ จ. นครปฐม
...เหรียญสวย เหรียญประสบการณ์ วัตถุประสงค์การจัดสร้างดี เหรียญแห่งอนาคตที่น่าสะสมครับ..

2019-02-09 15:20:36
426 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai