พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่น118ปี ชุด5องค์ ปี2533 (ชุดองค์ที่8)ผิวเดิมๆ หลังตรายางสวย+กล่องเดิม+บัตรรับประกัน

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่น118ปี ชุด5องค์ ปี2533 (ชุดองค์ที่8)ผิวเดิมๆ หลังตรายางสวย+กล่องเดิม+บัตรรับประกัน
 ขายแล้ว
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

พระสมเด็จวัดระฆัง ปี 2533 รุ่นอนุสรณ์ 118 ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานจุดเทียนชัย และประทานนั่งปรกเจริญภาวนาแผ่เมตตา ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดระฆังโฆสิตาราม ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2533 วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ซ่อมบูรณะศาลาการเปรียญครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา (วัดบางหว้าใหญ่) สร้างศาลาอเนกประสงค์ เนื่องด้วยคณะกรรมการวัดระฆังโฆสิตาราม และคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มีความเห็นร่วมกันว่า สมควรที่จะหาปัจจัยเพื่อเพิ่มทุนมูลนิธิสมเด็จฯ ให้เพียงพอกับวัตถุประสงค์ที่ได้จัดตั้งมูลนิธิประการหนึ่ง ประการที่ 2 เพื่อซ่อมบูรณะศาลาการเปรียญของวัด ซึ่งจัดเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งในยุคนี้ให้คงสภาพเดิมไว้และประการ 3 ให้จัดสร้างศาลาอเนกประสงค์ขึ้นหนึ่งหลัง เพื่อไว้สำหรับบำเพ็ญศาสนกิจในทางพระศาสนาในวาระต่างๆ ซึ่งทางวัดยังขาดแคลนอยู่

ประวัติการสร้างพระสมเด็จวัดระฆัง ดังนั้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้ให้จัดสร้างวัตถุมงคลอนุสรณ์ 118 ปี ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ขึ้น เพื่อท่านทั้งหลายที่มีความเชื่อ ความเลื่อมใสศรัทธาในสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มีไว้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และครอบครัว

พระเกจิอาจารย์นั่งปรกปลุกเสกถึง 89 รูป ที่โดดเด่นคือ พระภาวนาโกศลเถระ (วีระ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ พระญาณโพธิ (เข็ม) วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (วิเชียร) วัดดวงแข กรุงเทพฯ พระครูจันทคุณาภรณ์ (จำปา) วัดอินทราวาส กรุงเทพฯ พระครูวิบูลศีลวัตร (ซ้วน) วัดหนัง กรุงเทพฯ พระครูวิมลธรรมธาดา (ถวิล) วัดลาดบัวขาว กรุงเทพฯ พระครูสุทธิธรรมาจารย์ (คอน) วัดชัยพฤกษมาลา กรุงเทพฯ พระครูอุดมโชติวัฒน์ (อรรถ) วัดองครักษ์ สุพรรณบุรี พระครูสุนทรสุวรรณกิจ (ดี) วัดพระรูป สุพรรณบุรี

พระครูศรีฉฬังคสังวร (เริ่ม) วัดจุกกระเฌอ ชลบุรี พระครูสารทรพัฒนกิจ (ละมูล) วัดเสด็จ ปทุมธานี พระครูเกษมธรรมนันท์ (แช่ม) วัดดอนยายหอม นครปฐม พระครูสุนทรวุฒิคุณ (พุฒ) วัดกลางบางพระ นครปฐม พระครูฐาปนกิจสุนทร (เปิ่น) วัดบางพระ นครปฐม พระครูเกษมนวกิจ (เต้า) วัดเกาะวังไทร นครปฐม พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (ผูก) วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม พระครูวิชัยประสิทธิคุณ (เชิญ) วัดโคกทอง พระนครศรีอยุธยา พระครูพุทธสิริวัฒน์ (เมี้ยน) วัดโพธิ์ พระนครศรีอยุธยา พระครูสังวรสมณกิจ (ทิม) วัดพระขาว พระนครศรีอยุธยา พระครูเกษมคณาบาล (มี) วัดมารวิชัย พระนครศรีอยุธยา พระครูวิบูลรัตนากร (วงศ์) วัดสามกอ พระนครศรีอยุธยา พระครูสุนทรยติกิจ (ละเอียด) วัดไผ่ล้อม พระนครศรีอยุธยา พระครูโอภาสธรรมวัตร (ล้วน) วัดพิกุลโสภณ พระนครศรีอยุธยา พระครูสุวัฒนาภรณ์ (บี้) วัดตำหนักเหนือ นนทบุรี พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง) วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี พระครูใบฎีกาคล้อย วัดถ้ำเขาเงิน ชุมพร พระครูสมุทรพัฒนโสภณ (ทองหล่อ) วัดคันลัด สมุทรปราการ พระครูการาม (พลับ) วัดชายคลอง พัทลุง พระครูกาชาด (บุญทอง) วัดดอนศาลา พัทลุง

พระครูกาเดิม (เพิ่ม) วัดเขียนแก้ว พัทลุง พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา พัทลุง หลวงพ่อฤทธิ์ วัดบ้านสวน พัทลุง พระอาจารย์แก้ว วัดโคกโดน พัทลุง พระอาจารย์ปลอด วัดหัวป่า พัทลุง พระราชสิงหคณาจารย์ (แพ) วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี พระครูจิตตานุรักษ์ (จวน) วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี พระครูเมตตานุศาสน์ (บุญช่วย) วัดกุฎีทอง สิงห์บุรี พระครูอินทคณานุสิกขน์ (เจ๊ก) วัดระนาม สิงห์บุรี พระครูพิบูลธรรมเวท (เปรื่อง) วัดหิรัญญารามพิจิตรา

+++พระองค์นี้รับประกันแท้ตลอดชีพ ถ้าพระองค์นี้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่แท้และมีหลักฐานยืนยัน ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนตลอดชีพ และในภายหน้าถ้าท่านต้องการขายพระที่มีบัตรนี้ ทางศูนย์ยินดีรับซื้อคืนในราคาหลังบัตร หรือ15-30%โดยประมาณจากราคาตลาด จะเก็บไว้ทั้งทีเลือกที่มีบัตรรับรองไว้นะครับ เพราะพระที่มีบัตรนั้นเป็นพระนิยมของวงการ และยืนยันความแท้มีไว้ได้เป็นองค์ครู เจอที่ไหนก็แยกแยะได้ว่าเก๊หรือแท้ ไม่หลงทาง ศึกษาจากของจริงของแท้ไม่นานก็ติดตาขึ้นใจแล้วครับ ออกตัวก็มีกำไร มีของแท้ไว้อุ่นใจสบายใจได้อนาคต++++by chettsongpra

+++This amulet get a lifelong warranty. If you are audited there was spurious. My shop Refund the full amount lifelong. And in the future if you want to sell amulet with the warranty card. Center for buy back at QR code back of the card price. Or 15-30% estimated from the market price. Select amulets with warranty card kept reassuring. Because the Amulet with Warranty card is that the popularity of the amulet association. And confirm the authenticity, A master amulet , you could tell where spurious or genuine, do not stray. Study from a master amulet real, is easy and quick understand. Have a genuine is happy, assured in the future. By chettsongpra

2019-03-29 05:28:34
1089 ครั้ง
ศิลป์ส่องพระ by chettsongpra
081-6865899
chettsongpra