รูปหล่อพระอุปคุต หลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม เนื้อโลหะผสม ใต้ฐานตอกโค๊ดอุ+กล่องเดิม

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

รูปหล่อพระอุปคุต หลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม เนื้อโลหะผสม ใต้ฐานตอกโค๊ดอุ+กล่องเดิม
 ราคา (499 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

ประวัติพระอุปคุต

เล่ากันว่าพระอุปคุต เป็นพระเถระสำคัญองค์ หนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ท่านบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ สำเร็จอภิญญาต่างๆ จนสามารถแสดงอภินิหาร เป็นที่เล่าลือจนทุกวันนี้ ท่านเนรมิตเรือนแก้วขึ้นในสะดือทะเล แล้วไปอยู่เป็นประจำ แต่หากมีเหตุเภทภัยเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา หรือมี
ผู้นิมนต์ ท่านก็จะขึ้นมาช่วยเหลือด้วยความเต็มใจเสมอ ครั้งหนึ่งท่านเคยปราบพญามารที่เข้ามาก่อความวุ่นวายในพิธีฉลองสมโภชพระสถูป เจดีย์บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ประมาณพุทธศตวรรษที่ 2 หลังพุทธปรินิพพาน ได้สำเร็จ

คาถาขอลาภพระอุปคุต

มหาอุปะคุตโต จะ มะหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา เมตตาจิตตัง
เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ เอหิจิตติจิตตัง
พันธะนัง อุปะคุตโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะอานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุณณะตา จะ เทวะตานัมปิ
มะนุสสานัมปิ เอหิจิตตัง ปิยัง มะมะ อิมัง กายะพันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ ฯ

2019-04-28 07:21:34
139 ครั้ง
ศิลป์ส่องพระ by chettsongpra
081-6865899
chettsongpra