พระพุทธชินราช เนื้อแก้วสีฟ้า หลวงพรหมโยธี ปี 2493

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระพุทธชินราช เนื้อแก้วสีฟ้า หลวงพรหมโยธี ปี 2493
 ราคา (1,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

พระพุทธชินราช เนื้อแก้วสีฟ้า หลวงพรหมโยธี ปี 2493

ประวัติการจัดสร้างสุดยอดแห่งพิธี

พระพุทธชินราช ผลิตจากเนื้อแก้วใส สั่งตรงจากโรงงาน Japan ประเทศญี่ปุ่น

เป็นพระที่สร้างโดยหลวงพรหมโยธี ( อุ่ณห์ แต้กุล ) พ่อค้าวานิชนักประดิษฐ์หัวน้ำหอม

แห่งสยามประเทศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ปลุกเศกโดยท่านเจ้าคุณศรี (สนธ์) วัดสุทัศน์เทพวราราม กทม.

แล้วจึงนำไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกใหญ่อีกครั้ง ณ พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ จ.พิษณุโลก ในพิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก ปี 2515 อีกครั้ง

โดยนิมนต์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นมากมายมาร่วมพิธี ว่ากันว่า

" ถ้าหา พระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีน วัดสุทัศน์ ฯ ไม่ได้ ก็ให้ใช้ชินราชหลวงพรหม แทนได้ "

เพราะพุทธคุณไม่ด้อยไปกว่ากันเลย

ประวัติการจัดสร้างพิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธภิเศก

ดำเนินการ ณ พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2515 โดยพุทธสมาคมพิษณุโลก เพื่อนำวัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้น

เข้าพิธีปลุกเสก วัตถุมงคลในรุ่นนี้มี พระพุทธชินราชจำลอง พระชัยวัฒน์ พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์

พระพิมพ์ และเหรียญมหาจักรพรรดิ์ ฯลฯ พิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก เป็นพิธีที่ใหญ่มาก

ยากแก่การดำเนินการหาเจ้าพิธี ตลอดจนตำรับพระคาถา และพระภิกษุเจริญพระคาถาได้

ตามประวัติ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พิธี "จักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก" นี้ ครั้งแรกได้กระทำพิธีในสมัยรัชกาลที่ 1 และ

ได้มีการกระทำพิธีนี้อีก เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2515 ในสมัยรัชกาลที่ 9

หลังนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีการกระทำพิธีฯ นี้อีกเลย ในพิธีนี้ พระอาจารย์ผ่อง จินดา

วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม. และ อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร ซึ่งเป็นเจ้าพิธีได้กำหนด

และควบคุมดำเนินการประกอบพิธี "จักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก" ครบถ้วนตามแบบฉบับ

ของโบราณกาลพิธีทุกประการ

-พระไม่ผ่านการใช้ แต่เนื่องจากอายุพระเกือบ 70 ปีครับ

มีกะเทาะใต้ฐานบ้าง มีเนื้อหลุด ตามอายุ ไม่มีผลต่อการใช้งานครับ
เลี่ยมกันน้ำพร้อมใช้ครับ

2019-08-07 08:55:09
113 ครั้ง
นะ เมืองเลย
0992425942
0992425942