ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. .พระกริ่งฝีพระหัตถ์ สมเด็จย่า พ.ศ.2515 + บัตรตรวจสอบพระแท้

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. .พระกริ่งฝีพระหัตถ์ สมเด็จย่า พ.ศ.2515 + บัตรตรวจสอบพระแท้
 ราคา (11,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ..พระกริ่งฝีพระหัตถ์ สมเด็จย่า พ.ศ.2515 + บัตร dd-pra + ใบประกาศ
.. จัดสร้างขึ้นเนื่องในวาระ ครบ 6 รอบ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2515
..ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงเททอง
สมเด็จย่าท่านทรงแสดงฝีพระหัตถ์ให้เห็นถึงพระอัฉริยะภาพ
และพุทธศิลป์ที่พระองค์ทรงออกแบบเอง
นิมนต์สุดยอดพระเกจิยุคนั้นปลุกเลก 108 รูปเช่น
หลววงปู่แหวน หลวงปู่โต๊ะ และพระเกจิสายพระอาจาย์มั่น
อีกหลายรูป
มีพิธีพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่ ณ อุโบสถวัดเบญจมบพิตร..
ขนานนามว่า "พระกริ่งศรีสังวาลย์"
มีขนาดสูง 3.0 x 2.2 ซ.ม.
ใต้ฐานตอก 3 โค๊ต ดังนี้
-โค๊ดลายเซ็นต์สมเด็จย่า
-โค๊ดวันที่สร้าง
-โค๊ดหมายเลขประจำองค์
กริ่งฝีพระหัตถ์สมเด็จย่า เป็นวัตถุมงคลอันทรงคุณค่าน่ะสะสมมาก

2020-06-20 19:55:24
84 ครั้ง
พระบ้าน
0888509080
-