ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. .เหรียญในหลวง ร.9 เสด็จเยือนอเมริกา และทวีปยุโรป พ.ศ.2503 + บัตรตรวจสอบ

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. .เหรียญในหลวง ร.9 เสด็จเยือนอเมริกา และทวีปยุโรป พ.ศ.2503 + บัตรตรวจสอบ
 ราคา (9,999 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. . เหรียญในหลวง ร.9 เสด็จเยือนอเมริกา และทวีปยุโรป พ.ศ.2503
เหรียญนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน
กว้าง 3.5 เซนติเมตร สูง 5.7 เซนติเมตร
+ บัตรตรวจสอบ เรียบร้อยครับ
ID 0323-170964
ผู้ออกแบบเหรียญ : อาจารย์พินิจ สุวรรณบุลย์
ผู้ปั้นแบบเหรียญ : ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
เป็นเหรียญพระราชทานที่ระลึก
จัดสร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ เยือนประเทศสหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป รวม ๑๕ ประเทศ
จัดเป็นวัตถุมงคลพระราชทานที่หายากเก่าคลาสสิกสมบูรณ์
และเป็นมหามงคลยิ่งด้วยพระมหาบารมี

2023-09-19 21:06:05
13 ครั้ง
พระบ้าน
0888509080
-