พระพุทธชินราช หลังตราธรรมจักร พิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก ปี 2515

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระพุทธชินราช หลังตราธรรมจักร พิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก ปี 2515
 ราคา (1,000 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

พระพุทธชินราช หลังตราธรรมจักร พิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก ปี 2515


*************************************
พระพุทธชินราชใบมะยม หลังตราธรรมจักร พิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธภิเศก เมื่อปี พ.ศ. 2515

ณ วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษนุโลก โดยสร้างจากเนื้อดินผสมผง

และดินกรุเก่า ออกแบบโดย นายช่างสำเนียง หมัดมอญ กรุงเทพฯ


พิธีมหาพุทธภิเศก เป็นเวลา 2 วันเต็ม นับจากวันที่ 19 – 20 ม.ค. 2515

พระคณาจารย์บริกรรมปลุกเสก 109 รูป

ประวัติการจัดสร้างพิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธภิเศก
ดำเนินการ ณ พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2515 โดยพุทธสมาคมพิษณุโลก เพื่อนำวัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้น

เข้าพิธีปลุกเสก วัตถุมงคลในรุ่นนี้มี พระพุทธชินราชจำลอง พระชัยวัฒน์ พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์

พระพิมพ์ และเหรียญมหาจักรพรรดิ์ ฯลฯ พิธีจักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก เป็นพิธีที่ใหญ่มาก

ยากแก่การดำเนินการหาเจ้าพิธี ตลอดจนตำรับพระคาถา และพระภิกษุเจริญพระคาถาได้

ตามประวัติ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พิธี "จักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก" นี้ ครั้งแรกได้กระทำพิธีในสมัยรัชกาลที่ 1 และได้มีการกระทำพิธีนี้อีก

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2515 ในสมัยรัชกาลที่ 9 หลังนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีการกระทำพิธีฯ นี้อีกเลย

ในพิธีนี้ พระอาจารย์ผ่อง จินดา วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม. และ อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร

ซึ่งเป็นเจ้าพิธีได้กำหนด และควบคุมดำเนินการประกอบพิธี "จักรพรรดิมหาพุทธาภิเษก"

ครบถ้วนตามแบบฉบับของโบราณกาลพิธีทุกประการ

คณะกรรมการพิธีฯ
สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานจุดเทียนชัย ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกพุทธสมาคม

แห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ)

วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี เป็นประธานบริกรรมปลุกเสก


กรรมการฝ่ายเจ้าพิธี
พระอาจารย์ผ่อง จินดา วัดจักรวรรดิราชาวาส อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร อาจารย์มาโนช มาโสภาศ

กรรมการอุปถัมป์ฝ่ายสงฆ์

พระสุวรรณวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระพิษณุบูราจารย์ เจ้าอาวาส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ

จ.พิษณุโลก ฯลฯ

กรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส
นายพ่วง สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.ท.สำราญ แพทยกุล แม่ทัพภาคที่ ๓

สมาคมนักเรียนเก่าพิษณุโลกพิทยาคม ฯลฯ


กรรมการดำเนินงาน
คณะกรรมการพุทธสมาคม จ.พิษณุโลก
กรรมการที่ปรึกษา
นายประชุม กาญจนวัน์ นายสุฉันท์ โพธิสุวรรณ ฯลฯ

พิธีมหาพุทธภิเศก เป็นเวลา 2 วันเต็ม นับจากวันที่ 19 – 20 ม.ค. 2515

พระคณาจารย์บริกรรมปลุกเสก 109 รูป รายนามพระคณาจารย์ที่ร่วมบริกรรมปลุกเสก อาทิ

1. หลวงพ่อทอง (พระครูวิริยะโสภิต) วัดพระปรางค์ จ.สิงห์บุรี
2. หลวงพ่อเงิน (พระราชธรรมมาภรณ์) วัดดอนยาหอม จ.นครปฐม
3. หลวงพ่อนาค (พระครูจันทรโสภณ) วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพฯ
4. หลวงพ่อแดง (พระครูญาณวิลาศ) วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
5. หลวงพ่อหอม (พระครูภาวนาณุโยค) วัดซากหมากป่าเรไร จ.ระยอง
6. หลวงพ่อสุข วัดโพธิ์ทรายทอง จ.บุรีรัมย์
7. หลวงพ่อสด (พระครูวิจิตนชัยการ) วัดหางน้ำ จ.ชัยนาท
8. หลวงพ่อชื่น (พระครูนนทกิจวิมล) วัดตำหนักเหนือ จ.นนทบุรี
9. หลวงพ่อบุญ (พระครูประดิษฐ์นวการ) วัดวังมะนาว จ.ราชบุรี
10. หลวงปู่ทองอยู่ (พระครูสุตาธิการี) วัดใหม่หนองพระองค์ จ.สมุทรสาคร
11. หลวงพ่อกรับ (พระครูธรรมสาคร) วัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร
12. หลวงพ่อเจริญ (พระครูปัญญาโชติ) วัดทองนพคุณ จ.เพชรบุรี
13. หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู จ.ลพบุรี
14. หลวงพ่อชื่น วัดคุ้งท่าเลา จ.ลพบุรี
15. พระครูสนิทวิทยการ วัดท่าโขลง จ.ลพบุรี
16. พระครูปิยะธรรมโสภิณ (หลวงพ่อคำ) วัดบำรุงธรรม จ.สระบุรี
17. พระครูกิตพิจารณ์ (หลวงพ่อผัน) วัดราฎร์เจริญ จ.สระบุรี
18. พระครูพุทธฉายาภิบาล วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี
19. พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (หลวงพ่อมุ่ย) วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี
20. พระวินัยรักขิตาวันมุนี (หลวงพ่อถิร) วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี
21. พระวิบูลเมธาจารย์ วัดดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
22. หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี
23. หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี
24. หลวงพ่อเผือก วัดสาลีโข จ.นนทบุรี
25. พระครูประกาศสมาธิคุณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯกรุงเทพฯ
27. พระเทพโสภณ (สมเด็จพระมหาธีราจารย์) (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
28. หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม จ.นครปฐม
29. พระครูสาธุกิจวิมล (หลวงพ่อเล็ก) วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม
30. หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ จ.กาญจนบุรี
31. พระครูอุดมสิทธาจารย์ (หลวงพ่ออุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี
32. พระครูจันทสโรภาส (หลวงพ่อเที่ยง) วัดม่วงชุม จ.กาญจนบุรี
33. พระครูโกวิทยาสมุทคุณ (หลวงพ่อเนื่อง) วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
34. พระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
35. พระอาจารย์ผ่อง (จินดา) วัดจักรวรรคิ์ราชาวาส กรุงเทพฯ
36. พระครูศรีปริยานุรักษี วัดพันอ้น จ.เชียงใหม่
37. พระครูวิรุฬห์ธรรมโกวิทย์ วัดเจดีย์สถาน จ.เชียงใหม่
38. พระครูมงคลคุณาธร วัดหม้อตองคำ จ.เชียงใหม่
39. หลวงพ่อบุญมี วัดท่าสต๋อย จ.เชียงใหม่
40. หลวงพ่อแสน วัดท่าแหน จ.ลำปาง
41. หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน จ.ลำปาง
42. หลวงพ่อชุบ วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง
43. หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง
44. หลวงพ่อเงิน วัดเขาสาก จ.ลำปาง
45. หลวงพ่อบุญสม วัดหัวข่วง จ.ลำปาง
46. พระวิบูลวชิรธรรม วัดท่าพุทรา จ.กำแพงเพชร
47. หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์
48. หลวงพ่อพรหม ถาวโร วัดช่องแค จ.นครสวรรค์
49. หลวงพ่อโอด (พระครูนิสัยจริยคุณ) วัดจันเสน จ.นครสวรรค์
50. หลวงพ่อคัด วัดท่าโบสถ์ จ.ชัยนาท
51. หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม จ.ชัยนาท
52. หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม จ.สิงห์บุรี
53. หลวงพ่อดวง วัดทอง จ.สิงห์บุรี
54. พระครูอาทรสิกขการ (หลวงพ่อโต๊ะ) วัดเกศไชโย จ.อ่างทอง
55. พระครูสันทัดธรรมคุณ (หลวงพ่อออด) วัดท่าช้าง จ.อยุธยา
56. พระครูประภาสธรรมคุณ (หลวงพ่อแจ่ม) วัดวังแดง จ.อยุธยา
57. พระครูประสาทวิทยาคม (หลวงพ่อนอ) วัดกลางท่าเรือ จ.อยุธยา
58. พระครูพิพิธวิหารการ (หลวงพ่อเทียม) วัดกษัตราธิราช จ.อยุธยา
59. พระครูสาธรพัฒนกิจ (หลวงพ่อลมูล) วัดเสด็จ จ.ปทุมธานี
60. พระครูวิเศษมงคลกิจ (หลวงพ่อมิ่ง) วัดกก กรุงเทพฯ
61. พระครูอนุกูลวิทยา (หลวงพ่อเส็ง) วัดน้อยนางหงษ์ กรุงเทพฯ
62. พระครูพิริยกิจติ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
63. พระครูภาวณาภิรมย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
64. พระครูโสภณกัลป์ยานุวัฒน์ (หลวงพ่อเส่ง) วัดกัลยาณ์ กรุงเทพฯ
65. พระครูพินิจสมาจารย์ (หลวงพ่อโด่) วัดนามะตูม จ.ชลบุรี
66. หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
67. พระครูวชิรรังษี วัดมฤคทายวัน จ.ประจวบคีรีขันธ์
68. พระครูวชิรคุณาญาณ วัดในกลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์
69. หลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์
70. พระครูอุดมศีลจารย์ (พ่อท่านเย็น) วัดโคกสะท้อน จ.พัทลุง
71. พระครูพิศาลพัฒนกิจ (พ่อท่านพระครูปลัดบุญรอด) วัดประดู่พัฒนาราม จ.พัทลุง
72. พระอาจารย์นำ แก้วจันทร์ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง
73. หลวงพ่อคง วัดบ้านสวน จ.พัทลุง
74. หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จ.ชุมพร
75. หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น
76. หลวงปู่จันทร์ วัดสำราญ จ.อุบลราชธานี
77. หลวงพ่ออ่อน วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์
78. หลวงพ่อครูบาวัง วัดบ้านเด่น จ.ตาก
79. หลวงพ่อครูบาตัน วัดเชียงทอง จ.ตาก
80. หลวงพ่อเกตุ วัดศรีเมือง จ.สุโขทัย
81. หลวงพ่อปี้ วัดบ้านด้านลานหอย จ.สุโขทัย
82. พระครูคีรีมาสธรรมคุณ วัดวาลุการาม จ.สุโขทัย
83. พระครูพิลาศธรรมคุณ วัดธรรมปัญญาราม จ.สุโขทัย
84. พระครูไกรลาศสมานคุณ วัดกงไกรลาศ จ.สุโขทัย
85. พระอาจารย์พวง วัดสว่างอารมณ์ จ.สุโขทัย
86. พระอาจารย์ฉลอง วัดสว่างอารมณ์ จ.สุโขทัย
87. พระครูพินิจธรรมภาณ วัดวังแดง จ.พิจิตร
88. พระครูธรรมมานิสิทธิ์ วัดบ้านไร่ จ.พิจิตร
89. พระอาจารย์ชัย วัดกลาง จ.อุตรดิตถ์
90. หลวงพ่อบุญ วัดน้ำใส จ.อุตรดิตถ์
91. หลวงพ่อจันทร์ วัดหาดสองแคว จ.อุตรดิตถ์
92. พระพิษณุบุราจารย์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
93. พระสมุห์ละมัย (พระวรญาณมุนีวัดอรัญญิก) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
94. พระครูศีลสารสัมบัน (สำรวย สัมปันโน) วัดสระแก้วปทุมทอง จ.พิษณุโลก
95. พระครูอภัยจริยาภรณ์ วัดใหม่อภัยยาราม จ.พิษณุโลก
96. พระครูวินัยธรสุเทพ วัดแสงดาว จ.พิษณุโลก
97. พระอาจารย์ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก
98. พระครูประภาสธรรมมาภรณ์ (หลวงปู่แขก) วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก
99. พระครูศรีรัตนาภรณ์ (หลวงพ่อไช่) วัดศรีรัตนาราม จ.พิษณุโลก
100. หลวงพ่อเปรื่อง วัดคูหาสวรรค์ จ.พิษณุโลก
101. พระอาจารย์พิมพ์ วัดคูหาสวรรค์ จ.พิษณุโลก
102. หลวงพ่อเฉลิม วัดโพธิญาณ จ.พิษณุโลก
103. หลวงพ่อเปรื้อง วัดโพธิญาณ จ.พิษณุโลก
104. พระอาจารย์ชุ่ม วัดกรมธรรม์ จ.พิษณุโลก
105. พระอาจารย์โต วัดสมอแข จ.พิษณุโลก
106. พระครูประพันธ์ (หลวงพ่อพัน) วัดบางสะพาน จ.พิษณุโลก
107. พระครูวิจารณ์ศุภกิจ (อาจารย์ทองม้วน) วัดวังทอง จ.พิษณุโลก
108. พระอาจารย์นวล วัดนิมิตธรรมาราม จ.พิษณุโลก
109. พระอาจารย์ธงชัย วัดวชิรธรรมราชา จ.พิษณุโลก
และจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวม 109 รูป

พุทธคุณของพระชุดนี้ กล่าวขวัญมากโดยเฉพาะด้านแคล้วคลาดและเหนียวสุดๆครับ

น่าบูชาเป็นอย่างยิ่งนับแต่นั้นมา ยังมีการชุมนุมของพระเกจิอาจารย์ครั้งไหน จะยิ่งใหญ่เท่านี้อีก

สำหรับน้ำพระพุทธมนต์ที่แช่พระกริ่งเข้าพิธี ใช้น้ำที่วัดตูม เป็นน้ำที่ออกจากพระเศียรพระพุทธรูป

ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยใช้ในพิธีชุบพระแสงและเครื่องศัตราวุธ รวมกับน้ำในบ่อน้ำ

พระพุทธมนต์ วัดพระพายหลวง (บ่อพระร่วง) เมืองเก่าสุโขทัย

สุดยอดพระดีพิธีใหญ่

2017-02-27 13:48:04
417 ครั้ง
นะ เมืองเลย
0992425942
0992425942