สุดยอดรูปพระพรหม ต้นแบบเหรียญพระพรหม อ.เฮง ไพรวัลย์

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

สุดยอดรูปพระพรหม ต้นแบบเหรียญพระพรหม อ.เฮง ไพรวัลย์
 โชว์พระ
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

สุดยอดรูปพระพรหม..ต้นแบบเหรียญพระพรหม อ.เฮง ไพรวัลย์
พระพรหมวาดสดบนผ้าดิบ วาดโดย อาจารย์เฮง ไพรยวัล
..
รูปบูชาพระพรหม ฝีมือวาดและลงสีฝุ่น ลงบนผ้าดิบ
โดย อาจารย์เฮง ไพรยวัล
งดงามอ่อนช่อย อยูในกรอบไม้สักเดิมๆ
(ที่มีพบเจอกัน)..เมื่อเปิดกรอบด้านหลังออก
ท่านอาจารย์เฮงยังได้ซ่อนผ้ายันต์พระพรหมสี่หน้า ไว้ด้านใน
ให้อีกหนึ่งผืนครับ
..เหรียญพระพรหมของอาจารย์เฮง ว่าหายากแล้ว
รูปพระพรหมที่เป็นลายเส้นของท่านอาจารย์เฮงเอง
จะหายากขนาดไหน
ว่ากันว่าจะต้องเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดจริงๆ ท่านจึงจะมอบให้ครับ..
ภาพวาดสีฝุ่นขนาดใหญ่สวย ๆ ฝีมืออาจารย์เฮง ไพลวัลย์
ภาพใหญ่ กรอบไม่สักแท้ๆ อย่างเก่า
ขนาด กว้าง17.5นิ้ว..สูง 20 นิ้ว
(วัดจากกรอบภาพด้านใน)
วาดได้งดงามอ่อนช้อย ดุจดั่งมนต์สะกด
ยังกับมีชีวิตจริงเก่าลึกถึงยุค คลาสสิกสุดๆ ...
..รูปที่เป็นลายเส้นของท่านเอง
แถมเป็นภาพต้นแบบในการสร้างเหรียญพระพรหมด้วย..
โชว์.....
ข้อมูลเพิ่มเติม...
ความรู้เรื่อง พรหม ของครู อาจารย์. มาเขียนให้ดูกัน.
รูปองค์พระพรหม ที่เห็น คือ พรหม ใน สาย อาจารย์ เฮง ไพรวัลย์ และ
ล ป สีห์ แห่งวัดสะแก
คุณเคยรู้ เปล่า ว่า พรหม สายนี้คือ
พรหม องค์ไหน?? แล้ว ต่างจาก
พรหม ของ สำนักอื่น ยังไง???
แล้วจากภาพที่ อ. เฮง ได้จาก ญาณ
ทำไมถึง มี 3 ตา หมายถึง???มีใบหน้าเป็นสีต่าง สีคืออะไร????
คำตอบ
- ท้าวสหัมบดีพรหม เป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนากล่าวคือเป็นผู้ทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงโปรดมนุษย์ และสัพสัตว์ทั้งหลายให้พันทุกข์ให้มีความสุขกายสุขใจ. ท่านไม่ใช่ พระพรหม ที่เป็นเทพเจ้า ใน ศาสนาฮินดู
เช่น พระพรหมธาดา
-ต่างจาก พรหม องค์ อื่น ตรงที่ มี
รัศมี แห่งพรหม. กล่าวคือ เป็นผู้สำเร็จ
ได้ญาณสมาบัติ ชั้น พรหมมา. ถึง มี
รัศมี แห่ง ชั้นพรหม
-มี สาม ตา. คือตาซ้าย เป็น ศีล. วิชา จาระณะ. ให้มีการเรียนรู้และสำรวม กายวาจาใจ ทำให้เกิด ตาขวา. คือ ปัญญา สมาธิให้รู้แจ้ง เห็นจริง
จะเกิด ญาณ คือ ตา ตรงกลาง
ทำให้เป็นผู้ ที่ สำเร็จ ดังแก้วมณี
-ใบหน้า มี สี 4 สี คือ แสงแห่ง รัศมีพรหม ก็คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ธาตุ4 นั่นเอง
เป็นจุด ที่ก่อเกิด มนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย

2017-09-26 20:25:30
154 ครั้ง
พระบ้าน
0888509080
-