1 ใน 114เหรียญ..หลวงปู่แหวน ทอ.2 เนื้อเงิน ตอกเลข 9 ปี 2514 + บัตรตรวจสอบพระแท้

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

1 ใน 114เหรียญ..หลวงปู่แหวน ทอ.2 เนื้อเงิน ตอกเลข 9 ปี 2514 + บัตรตรวจสอบพระแท้
 ราคา (185,000 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

1 ใน 114เหรียญหลวงปู่แหวน ทอ.2 เนื้อเงิน ตอกเลข 9
ปี 2514 + บัตรตรวจสอบพระแท้เรียบร้อย

2017-10-06 22:55:30
372 ครั้ง
พระบ้าน
0888509080
-