พระคันธราช หลังยันต์ เนื้อผง สมเด็จฯพระพุฒาจารย์ฯ(อาจ อาสโภ) วัดมหาธาตุ กทม.

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระคันธราช หลังยันต์ เนื้อผง สมเด็จฯพระพุฒาจารย์ฯ(อาจ อาสโภ) วัดมหาธาตุ กทม.
 ราคา (2,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

พระผง พิมพ์พระคันธราช หลังยันต์จม มีลงทองบรอนซ์เก่าเดิมๆ สมเด็จฯพระพุฒาจารย์ฯ(อาจ อาสโภ ปธ.๘) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม.
...ท่านเป็นชาวขอนแก่นโดยกำเนิด เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จฯพระสังฆราชฯ...เป็นท่านแรกที่นำการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ (หรือแบบยุบหนอ-พองหนอ)จากพม่ามาเผยแผ่ในประเทศไทย มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในสมัย ๒๕ พุทธศตวรรษ เนื่องเพราะท่านดำรงตำแหน่งสำคัญทางการคณะสงฆ์ นั่นคือ สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง (ซึ่งเทียบได้กับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น)
...นอกจากนั้นท่านยังดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวงอันดับที่๑ ในเมืองไทย ดำรงตำแหน่งสภานายกมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์อันดับหนึ่งของเมืองไทย ที่สำคัญก็คือ
ทรงสมณศักดิ์ที่ "พระพิมลธรรม" ตำแหน่งรองสมเด็จพระราชาคณะ หรือที่เรียกกันว่า พระราชาคณะชั้นหิรัญบัฎ
...วัตถุมงคลของท่านจัดสร้างในยุคแรกๆ ราวก่อนปี๒๕๐๐
โดยมีส่วนผสมของสมเด็จฯบางขุนพรหมกรุเก่า
พระแทบทุกองค์เนื้อหาจะจัดจ้านแม้จะไม่ผ่านการใช้...เท่าที่พบเจอ พิมพ์พระคันธราชจะมีพิมพ์เล็ก และ พิมพ์ใหญ่ ยันต์ด้านหลังจะมีตราธรรมจักร และ พระนาม กับ แบบหลังยันต์แบบองค์นี้ และ จะมีลงทองบรอนซ์ทุกองค์ สร้างน้อย ไม่ค่อยพบตามสนามทั่วไป.. เนื้อผงเก่า มีรอยคลื่นที่ผิว มีคราบเก็บเก่า ศิลปะงดงามครับ...ขนาดประมาณพระสมเด็จฯทั่วไปครับ..

2017-10-09 18:49:15
565 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai