พระกำแพงกลีบบัว เนื้อดิน(องค์3)บิ่นปลายเดิม ติดรางวัลชมเชยและผ่านงานสมาคมฯที่พันธ์ทิพย์ชั้น8 6/8/60

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระกำแพงกลีบบัว เนื้อดิน(องค์3)บิ่นปลายเดิม ติดรางวัลชมเชยและผ่านงานสมาคมฯที่พันธ์ทิพย์ชั้น8 6/8/60
 ขายแล้ว
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

กำแพงเพชร ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในสมัยสุโขทัยยุคสมัยของ"พระมหาธรรมราชาลิไท" ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนา ศิลปะและสถาปัตยกรรมต่างๆ ได้เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด พระองค์ได้สถาปนา พระศรีัรัตนมหาธาตุ และปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ในวันศุกร์ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา ศักราช 1279 (พ.ศ.1900) ณ เมืองนครชุม และสถานที่แห่งนี้ได้พบตำนานการสร้างพระพิมพ์ด้วย ศิลปะที่ปรากฏส่วนใหญ่จะไปทางศิลปะสุโขทัยยุคต้น ยุคกลาง และยุคปลาย (โดยเฉพาะศิลปะสุโขทัยแบบกำแพงเพชรจะมากที่สุด) กำแพงเพชรนับเป็นกรุพระเครื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งมากทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งแม้แต่พระเครื่องอันดับหนึ้งของวงการที่เป็นของเมืองกำแพงเพชรมีถึง 3 องค์ คือ พระกำแพงซุ้มกอ พระกำแพงเม็ดขนุน และพระกำแพงพลูจีบ โดยเฉพาะพระตระกูล"ทุ่งเศรษฐี" ถือได้ว่าสร้างขึ้นในยุคทองของพระพุทธศาสนา นอกเหนือจากศิลปะและมวลสารอันทรงคุณวิเศษแล้ว พระเครื่องเมืองกำแพงเพชรยังได้สำแดงพุทธานุภาพให้ประจักษ์แก่พุทธศาสนิกชนมาแล้ว ดั่งในใบลานทองระบุไว้ กล่าวถึงคุณวิเศษว่า "มึงมีกูแล้วไม่จน" สมเป็นเพชรน้ำหนึ่งของชาวเมืองกำเพชรและวงการพระเครื่องครับ..............

พุทธลักษณะ เป็นพระปางมารวิชัย สถิตย์อยู่บนพื้นฐานดินเผารูปทรงกลีบบัว จึงเรียกว่า พระกำแพงกลีบบัว

พระนางกำแพง กลีบบัว นี้ มีขึ้นหลายกรุ แต่กรุที่มีเนื้อจัดดูง่ายนั้น จะหากรุใดเสมอด้วย กรุวัดพิกุล ในบรรดา กรุฝั่งทุ่งเศรษฐี ที่มีขึ้นมากก็คงเป็น กรุวัดบรมธาตุ ซึ่งพบพร้อมๆ กับ พระกำแพงพลูจีบ กลีบจำปา และ เม็ดขนุน นอกจากนั้นก็มี กรุวัดช้างล้อม กรุวัดพระแก้ว และกรุวัดป่ามืด นอกจากนั้น พระนางกำแพง กลีบบัว ยังสามารถแยกเป็นพิมพ์ต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในส่วนเกศไม่มากนัก เป็นอีก 4 พิมพ์ คือ พิมพ์เกศแฉก พิมพ์เกศปลี พิมพ์เกศบัวตูม และ พิมพ์เกศเปลว ในด้านพุทธคุณของ พระนางกำแพง กลีบบัว นั้น มีประสบการณ์ทางด้านเมตตาและโชคลาภ เป็นที่กล่าวขวัญกันอยู่เสมอ บางท่านกล่าวว่า หา พระซุ้มกอ พระกำแพงเม็ดขนุน พลูจีบ หรือ กลีบจำปาไม่ได้ ก็ใช้ พระนางกำแพง กลีบบัว ทดแทนกันได้ มีพุทธคุณไม่ได้แตกต่างกันแต่อย่างใดเลย

พุทธคุณ ดีในทางเมตตามหานิยม ความมีสิริสวัสดิมงคล โภคทรัพย์และโชคลาภ

++++การันตีโดย ชมรมศิลป์ส่องพระ+++

2017-12-09 13:52:05
853 ครั้ง
ศิลป์ส่องพระ by chettsongpra
081-6865899
chettsongpra