เหรียญในหลวงทรงผนวช หลัง ภปร. เนื้อทองแดง กองทัพภาคที่ ๓ สร้างปีพ.ศ.๒๕๑๗

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

เหรียญในหลวงทรงผนวช หลัง ภปร. เนื้อทองแดง กองทัพภาคที่ ๓ สร้างปีพ.ศ.๒๕๑๗
 ราคา (4,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

..ในพิธีมีสร้าง -พระพุทธรูปพระพุทธชินราชจำลอง- พระกริ่งพระพุทธชินราช ภ.ป.ร. -เหรียญพระพุทธชินราช ภ.ป.ร.- เหรียญทรงผนวช -เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช- เหรียญสมเด็จพระเอกาทศรถ- รูปเหมือนเต็มองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และ “สมเด็จพระเอกาทศรถ” ...การจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน คือ ต้องนำ“วัตถุมงคล”ทั้งหมดไปทำการตกแต่งเพื่อความสวยงาม “ร่วม ๑ ปี” จึงแล้วเสร็จ ..จากนั้น พลโทสำราญ แพทยกุล อดีตแม่ทัพภาคที่ ๓ จึงได้อัญเชิญไปประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ. พระวิหารหลวง พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ .. โดยสมเด็จฯพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ (วาสนมหาเถระ) วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ทรงประกอบพิธีจุดเทียนชัยมหาพุทธาภิเษกและมี “พระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณ” ร่วมพิธีพุทธาภิเษาจำนวน ๔๕ รูป อาทิ “พระภาวนาโกศลเถระ วัดปากน้ำภาษีเจริญ -พระโพธิวรคุณ (ไพฑูรย์) วัดโพธิ์นิมิต -พระราชมุนี (มหาบุญโฮม) วัดปทุมวนาราม -พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี -พระครูพิพิธวิหารการ (หลวงพ่อเทียม) วัดกษัตราธิราช -พระครูรักขิตวันมุนี (หลวงพ่อถิร) วัดป่าเลไลยก์ -พระครูญาณวิจักษ์ (พระอาจารย์ผ่อง จินดา) วัดจักรวรรดิราชาวาส -พระครูนนทกิจวิมล (หลวงพ่อชื่น) วัดตำหนักเหนือ -พระครูกิตตินนทคุณ (หลวงพ่อกี๋) วัดหูช้าง -พระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อเนื่อง) วัดจุฬามณี -พระครูสุตาธิการี (หลวงพ่อทองอยู่) วัดใหม่หนองพะอง ฯลฯ.”
...“โลหะที่นำมาสร้างวัตถุมงคลครั้งนั้นประกอบด้วย “แผ่นทองแดงและแผ่นทองเหลืองลงอักขระยันต์” โดยพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณในยุคนั้นทั่วประเทศ ๑๐๘ รูป” ซึ่งแต่ละรูปก็ทำการลงอักขระยันต์ตาม“ความถนัดของแต่ละท่าน” แล้วจึงอธิษฐานจิตและภาวนาปลุกเสกเพิ่มเติมใน “วันเสาร์ห้า” ซึ่งปีนั้นตรงกับ “วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖” เพื่อนำมาหล่อหลอมกับ “ทองคำ นาก เงิน ทองเหลือง ทองแดง” ที่คณะกรรมการจัดสร้างเตรียมไว้ ..จากนั้นยังจัดทำพิธีปลุกเสกเพิ่มความเข้มขลังตามวัดต่างๆ ใน“กรุงเทพมหานคร” อีกถึง ๔ วัด ดังนี้ ๑) วัดบวรนิเวศวิหาร ๒) วัดสุทัศนเทพวราราม ๓) วัดไตรมิตรวิทยาราม ๔) วัดราชนัดดาราม ...นอกจากนี้ยังมี“ชนวนโลหะจากพิธีสำคัญๆ เช่น “พิธีสร้างพระบรมรูป“สมเด็จพระเอกาทศรถ” ที่กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง.. ชนวนโลหะหล่อพระบรมรูป “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ” สำหรับประดิษฐานภายในบริเวณ“พระวิหารพระศรีศากยมุณีวัดสุทัศน์” และชนวนโลหะ“พระกริ่งพระชัยวัฒน์ อ.ป.ร.” และทองชนวน “เหรียญพระศรีศากยมุณี อ.ป.ร.” ของมูลนิธิ“อัฎฐมราชานุสรณ์” ที่วัดสุทัศน์ดำเนินการจัดสร้าง.. ชนวนโลหะหล่อ “พระกริ่ง”รุ่นเก่าๆ ของวัดสุทัศน์ โดยคณะกรรมการนำชนวนโลหะทั้งหมดหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกันสร้างเป็นวัตถุมงคล” และนำเข้าพิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษกอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ ณ. พระอุโบสถวัดสุทัศน์ฯ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ จึงมั่นใจได้ว่าวัตถุมงคลที่จัดสร้างโดย “กองทัพภาคที่ ๓” ชุดนี้ มีความเข้มขลังยิ่งทั้งนอกและใน เพราะนอกจากมีการจัดพิธีสร้างเป็นไปตาม“โบราณประเพณี”ทุกประการแล้ว ยังอัญเชิญ“ตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.” ประดิษฐาน” เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุด...
...เหรียญนี้พิมพ์ในหลวงทรงผนวช หลัง ภปร. เนื้อทองแดงกระแสนวโลหะ สภาพสวย มีเลี่ยมกันน้ำไว้แล้ว สะสมได้สบายใจครับ...(ตัวอย่างเหรียญที่ไม่ได้เลี่ยมครับ)

2019-02-12 21:27:23
384 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai