ประมูลพระเครื่อง

กฎกติกา

ในการเข้าร่วมประมูลพระเครื่อง Siam-Pra.Com มีข้อที่สมาชิกควรเข้าใจเบื้องต้น ดังนี้

 • ผู้ร่วมประมูลต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ Siam-Pra.Com เท่านั้น
 • สมาชิกระดับ ร้านค้า, VIP สามารถตั้งประมูลและร่วมเคาะราคาประมูลได้
 • สมาชิกทั่วไปสามารถเคาะราคาร่วมประมูลได้เท่านั้น
 • รูปแบบการประมูลมี 3 รูปแบบ คือ
  1. มีกำหนดราคาขั้นต่ำ ผู้ให้ราคาสูงสุดในเวลาที่กำหนดเป็นผู้ชนะ
  2. ปิดอัตโนมัติเมื่อได้ราคาประมูลตามราคาขั้นต่ำ
  3. ผู้ตั้งประมูลเป็นผู้ปิดประมูล เมื่อได้ราคาที่ตนเองพอใจ
 • สมาชิกพึงรักษาเครดิตและชื่อเสียงของตนเองในการเข้าร่วมประมูล