พระสมเด็จมหาราช ทรงครุฑ วัดทุ่งสีกัน(พุทธสยาม)ดอนเมือง กทม. ปี๒๕๑๘

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระสมเด็จมหาราช ทรงครุฑ วัดทุ่งสีกัน(พุทธสยาม)ดอนเมือง กทม. ปี๒๕๑๘
 ราคา (2,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

.. จัดสร้างในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่๙ ทรงมีพระชนมายุครบ ๔ รอบ ทรงมีพระเมตตาโปรดเกล้าให้วัดทุ่งสีกัน(วัดพุทธสยาม) สร้างพระประธานองค์พระพุทธสมเด็จมหาราชทรงครุฑ ภปร. ขนาดหน้าตัก ๖๙ นิ้ว สูง ๑๑๙ นิ้ว เพื่อประดิษฐานที่วิหารจัตุรมุขไว้เป็นที่สักการะบูชากราบไหว้ แก่พุทธศาสนิกชนชาวพุทธ และทรงพระราชทานทองคำแท่งเพื่อให้นำมาตะไบผสมลงในพระผงพุทธคุณที่จัดสร้างครั้งนี้ ซึ่งร้านทอง " ลิ่มกุยหลี " บางลำพู เป็นร้านที่นำทองคำพระราชทานไปตะไบเป็นผงละเอียด ทางวัดได้มอบให้นายสมชาย แสวงศิลป์ เป็นผู้ดำเนินการ .. จึงเป็นพระสมเด็จที่เพียบพร้อมไปด้วยมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์พระราชทาน ผงธูปบูชาพระประธานศักดิ์สิทธิ์ ดอกไม้แห้งที่ประชาชนนำมาบูชาบดละเอียด น้ำพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีกรรมที่ดีเยี่ยม จัดเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกของวัดทุ่งสีกัน และพระครูธรรมรัตนวิมล(หลวงปู่ทองใบ) เจ้าอาวาส วัดทุ่งสีกัน ได้เกิดมงคลนิมิตว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์( โต พรหมรังสี )ให้สร้างพระผงพุทธคุณสมเด็จทรงครุฑขึ้นด้วยผงมงคล ๓๘ ประการ
.. พระสมเด็จมหาราชทรงครุฑนี้มีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กจำนวนการสร้างประมาณ ๑๐๐๙ องค์ เท่านั้น ทุกองค์มีผงตะไบทองคำพระราชทาน ผสมในเนื้อไม่มากก็น้อย .. หลวงปู่ทองใบท่านมิได้ให้บูชา แต่ท่านจะแจกประชาชนที่ร่วมทำบุญในการจัดสร้างพระประธานพระพุทธมหาราชทรงครุฑองค์ใหญ่ครั้งนี้ โดยพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ ท่านจะมอบให้เฉพาะนายทหารอากาศชั้นผู้ใหญ่ที่มาช่วยงานในยุคนั้น(ปี๒๕๑๘)
.. สมเด็จมหาราชทรงครุฑ วัดทุ่งสีกัน ดอนเมือง
1. ได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ถึงสองครั้ง พลโทนวล จันทร์ตรี เป็นผู้ดำเนินการ และได้รับหนังสือตอบจากราชเลขาธิการว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปิติชื่นชมว่างดงาม และ ส่วนหนึ่งพระราชทานแก่นายทหารผู้ใหญ่ที่เข้าอารักขาเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
2. พระอธิการทองใบ วิมโม ได้นำพระสมเด็จมหาราชทรงครุฑ แจกทหาร ตำรวจ ประชาชน พ่อค้า จำนวนหนึ่ง ผู้ที่ได้รับแล้วปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ได้ประสบความสุข ความสำเร็จ และรอดพ้นจากภยันตรายอย่างมหัศจรรย์ และได้มาเล่าประสบการณ์ที่ได้ประสบให้ฟังหลายครั้งหลายคราว

..วัดสีกัน(ทุ่งสีกัน) เดิมมีชื่อว่า วัดพุทธสยาม ตั้งอยู่ริมถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. เป็นวัดที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ ด้วยแรงศรัทธาจากประชาชน ข้าราชการ ทหารและตำรวจ ได้ร่วมบริจาคที่ดินและทุนทรัพย์เพื่อสร้างวัดนี้ขึ้น และให้ชื่อว่าวัดพุทธสยามเป็นเบื้องต้น ซึ่งต่อมาได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อเสียใหม่เป็นวัดสีกัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานที่ตั้ง .. สถาปัตยกรรมเด่นของวัดนี้อยู่ที่พระอุโบสถทรงไทยที่งดงามอลังการสร้างขึ้นต้องตามคติทางศาสนาที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณกาล ภายในประดิษฐานพระประธานเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมีนามว่า " สมเด็จพระบรมพุทโธ " และที่เชิงบันไดนาคด้านหน้าโบสถ์ปรากฎรูปปั้นยักษ์คู่ดูน่าเกรงขามซึ่งมีชื่อว่า " สมเด็จท้าวเวสสุวรรณฯ " เป็นเสมือนทวารบาลผู้พิทักษ์รักษาพระบวรพุทธศาสนา เป็นวัดที่สวยงามของเขตทุ่งสีกัน ดอนเมือง ตามศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบันครับ
.. พุทธคุณนั้นแคล้วคลาด ครบเครื่องเรื่องปลอดภัยยิ่งนัก ปัจจุบันพระสมเด็จทรงครุฑ วัดทุ่งสีกัน รุ่นแรก ปี๒๕๑๘ จัดอยู่ในรายการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยของสมาคมเกือบทุกงาน ในรายการชุดพระผงยอดนิยมครับ

.. องค์นี้พิมพ์ใหญ่ สภาพสวยเดิมๆ เนื้ออมเหลือง มวลสารเยอะ รวมทั้งผงตะไบทองที่ด้านหน้าองค์พระมองเห็นตาเปล่าพอสมควร และ เจ้าของเดิมคาดว่าเป็นผู้ใหญ่ทำการปิดทองเปลวที่องค์ครุฑพิเศษ งดงามแปลกตาดีครับ..**

2019-08-23 13:05:35
306 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai