พระลีลากำแพงขาว กรุเก่าวัดบรมธาตุ กำแพงเพชร เนื้อชินเงิน

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระลีลากำแพงขาว กรุเก่าวัดบรมธาตุ กำแพงเพชร เนื้อชินเงิน
 ราคา (28,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

.. อยู่ในเขตทุ่งเศรษฐี จ.กำแพงเพชร .. พระกำแพงขาว เป็นพระปางลีลา ศิลปะสุโขทัย สกุลช่างกำแพงเพชร สาเหตุที่เรียกว่าพระกำแพงขาว เพราะว่าตอนขึ้นจากกรุใหม่ๆมีคราบฝ้าของกรุและปรอทขาวจับตามองค์พระ คนรุ่นเก่าจึงเรียกว่าพระกำแพงขาว .. จัดว่าเป็นพระเอกลักษณ์ของเมืองกำแพงเพชร เพราะนอกจากเป็นฝีมือของช่างสกุลกำแพงเพชรแล้ว ในด้านพุทธคุณก็มีชื่อเสียงโด่งดังไม่ว่าจะเป็นเรื่องแคล้วคลาด เมตตา ด้านโภคทรัพย์ ความเจริญก้าวหน้า
.. พระลีลากำแพงขาวจัดว่าเป็นพระประเภทลีลาเนื้อชินที่นักนิยมสะสมพระเครื่องถือว่าเป็นเลิศในด้านศิลปะกว่าทุกๆ เมือง .. พระลีลากำแพงขาวครั้งแรกพบที่กรุวัดบรมธาตุ เมื่อประมาณ ๖๐ ปีมาแล้ว ซึ่งเรียกว่ากรุเก่า ต่อมาขุดพบที่กรุวัดอาวาสน้อย วัดกะโลทัย วัดอาวาสใหญ่ วัดพระแก้ว และอีกหลายวัดในจังหวัดกำแพงเพชร .. ที่พบครั้งหลังจะมีผิวปรอทขาวจับตามซอก บางองค์ผิวปรอทจับทั้งองค์ก็มี .. พระลีลากำแพงขาวแบ่งออกเป็น ๒ พิมพ์ คือ พิมพ์ใหญ่และพิมพ์กลางข้างแตก(เป็นพิมพ์นิยมและหายาก) ขนาดองค์จริงสูงประมาณ ๔ ซ.ม. กว้างประมาณ ๒ ซ.ม. .. พรายปรอทขาวจั๊วะนี้หากเป็นของเก่าจะเห็นว่ามีสีซีดก็จริงแต่ก็มีน้ำมีนวลและมีคราบสีออกเหลืองคล้ายกระแสทองลอยอยู่บนผิว นักนิยมพระกำแพงจะทราบกันดีถ้าเห็นกระแสแบบนี้เป็นอันว่าโอกาสจะเป็นของเทียมยากยิ่ง ด้วยคราบกระแสทองนี้จะไม่เกิดกับผิวปรอทบนชินเงินที่เป็นของปลอมในยุคใหม่ ในทางกลับกันจะเกิดกระแสที่เป็นสีคล้ายรุ้งอันเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีบางอย่าง .. พระลีลากำแพงขาวส่วนมากหลังจะเป็นแอ่งแบบหลังลายผ้า(ใช้กดทับเวลาโลหะเข้าพิมพ์เพื่อให้คมชัดลึก) ส่วนหลังตันมักพบน้อยมากและส่วนใหญ่จะเป็นพิมพ์เล็ก

.. องค์นี้พิมพ์ใหญ่หลังลายผ้า กระแสโลหะยิบๆ พรายปรอทแห้งซีดแต่นวลตา มีระเบิดผิวธรรมชาติบางๆไม่กินเนื้อ คราบดินกรุลงซอกลึกยังพอเหลือบางๆ พระเก่าหลายร้อยปีที่น่าอนุรักษ์ได้ครับ..

2019-10-03 16:58:51
308 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai