เหรียญพิมพ์ดอกจิก หลวงปู่มั่น-หลวงปู่เสาร์ วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี ปี๒๔๙๒

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

เหรียญพิมพ์ดอกจิก หลวงปู่มั่น-หลวงปู่เสาร์ วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี ปี๒๔๙๒
 ขายแล้ว
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

.. เหรียญปั๊มทรงดอกจิก หรือ พุ่มข้าวบิณฑ์ หน้าหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลังหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ออกทำบุญที่วัดเลียบ อ.เมือง อุบลราชธานี สร้างปี๒๔๙๒ เนื้อทองแดง .. สร้างน้อยหายากพิธีใหญ่ เป็นรองเพียงเหรียญรุ่นแรก ปี๒๔๙๐ .. มีคณาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานพระอาจารย์มั่นทั้งหมดมาร่วมอธิษฐานจิตถวายเป็นพุทธบูชา อาทิ หลวงปู่สิงห์, หลวงปู่ฝั้น, ท่านพ่อลี ธัมมธโร, หลวงปู่เทสก์, หลวงปู่ขาว, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม, เจ้าคุณธรรมเจดีย์, หลวงตามหาบัว, หลวงปู่ดุลย์ เป็นต้น

.. วัดเลียบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสายวิปัสสนาในประเทศไทย เพราะวัดนี้มีความเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์สองรูปที่เป็นต้นธารแห่งสายพระกัมมัฏฐานคือ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต .. ซึ่งเมื่อหลวงปู่มั่นได้อุปสมบทแล้วก็มาศึกษาวิปัสสนาธุระกับหลวงปู่เสาร์ที่วัดเลียบแห่งนี้ และออกธุดงค์บำเพ็ญเพียรยึดหลักธรรมวินัยในปฏิปทาของพระสายวิปัสสนาอย่างเคร่งครัดจนบรรลุขั้นสูงสุด และกลายเป็นพระอริยสงฆ์ที่ใกล้ชิดกับพุทธศาสนิกชนเกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคอีสาน

.. ประวัติหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล (พระครูวิเวกพุทธกิจ) เกิดวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๐๒ ที่บ้านข่าโคม ต.หนองขอน (ปัจจุบันอ.เขื่องใน) จ.อุบลราชธานี ท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่สายพระกรรมฐานทั้งหมด ท่านมรณภาพที่วัดอำมาตยาราม อ.วรรณไวทยากรณ์ นครจำปาศักดิ์ ประเทศลาว เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๔ เชิญสรีระสังขารมาทำพิธีเผาในเดือนเมษายน ๒๔๘๖ ณ.วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สิริอายุ ๘๒ ปี
.. ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (พระครูวินัยธร) เดิมชื่อมั่น แก่นแก้ว เกิดวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๔๑๓ ที่บ้านคำบง ตำบลสงยาง (ปัจจุบันคือ อ.ศรีเมืองใหม่) จ.อุบลราชธานี เป็นบุตรนายด้วง และนางจันทร์ แก่นแก้ว อุปสมบทวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖ ณ.วัดเลียบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีพระอริยกวีเป็นพระอุปัชฌาย์ และฝึกปฏิบัติธรรมในสำนักวิปัสสนาหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ที่วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี มรณภาพวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๒ สิริอายุ ๗๙ ปี

.. เหรียญนี้ เนื้อทองแดง สภาพสวย ผิวเดิมๆก่อนเลี่ยมกันน้ำไว้ครับ เป็นตำนานความหายากหนึ่งในสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต อีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ควรพลาดสะสมครับ..

2019-10-25 12:54:03
286 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai