เหรียญในหลวง ร.๙ ครบ ๔ รอบ พศ.๒๕๑๘ ทองแดงรมดำ บล๊อคนิยม (พระเกศา ๓ เส้น)

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

เหรียญในหลวง ร.๙ ครบ ๔ รอบ พศ.๒๕๑๘ ทองแดงรมดำ บล๊อคนิยม (พระเกศา ๓ เส้น)
 ราคา (1,800 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

เหรียญปั๊มที่ระลึก ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชสมภพครบ ๔ รอบ พศ.๒๕๑๘ เนื้อทองแดงรมดำ
.. คณะสงฆ์จัดทำเหรียญนี้ขึ้นมาด้วยพิธีการยิ่งใหญ่สุดๆ เหรียญมีขนาดเล็กกระทัดรัด และออกแบบได้สวยงาม มีหลายบล๊อค เพราะผลิตจำนวนมาก ดังนั้นจึงใช้บล๊อกหลายแม่พิมพ์ เป็นเหรียญที่มีพิธีใหญ่ และพุทธคุณสูง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯได้ขอพระบรมราชานุญาตสร้างเหรียญพระบรมฉายาลักษณ์ ทูลเกล้าฯถวาย เพื่อที่จะพระราชทานแก่ทหารตำรวจและอาสาสมัครรักษาดินแดนและประชาชนทั่วไป.. ทางคณะสงฆ์ได้อาราธนาพระเถราจารย์มาร่วมประกอบพิธีชัยมังคลาภิเษกที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กำหนดพิธีมหาฤกษ์มหามงคลตรงกับวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๐ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน๕ โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นประธานจุดเทียนชัย พระเถราจารย์ชั้นผู้ใหญ่ ๙ รูป จากวัดหลวงประจำรัชกาลทั้ง ๙ วัด เจริญพระพุทธมนต์ พระเกจิอาจารย์ ๔๙ รูป ร่วมเจริญคาถานั่งปรกบริกรรมปลุกเสก ประกอบด้วย
๑.สมเด็จพระญาณสังวรฯ(เจริญ) วัดบวรฯ
๒.สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดจักรวรรดิราชาวาส
๓.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (เสงี่ยม) วัดสุทัศน์
๔.พระธรรมศิริชัย วัดพระปฐมเจดีย์
๕.พระเทพสาครมุนี (ลพ.แก้ว) วัดช่องลม
๖.พระเทพคุณาธาร (เจียม) วัดโสธรฯ
๗.พระเทพวราลังการ (ลป.ศรีจันทร์) วัดเลยหลง
๘.พระเทพวุฒาจารย์ (ลพ.เปลื้อง) วัดสุวรรณภูมิ
๙.พระราชอุทัยกวี
๑๐.พระราชญาณดิลก (ลพ.ชิต) วัดเขาเต่า หัวหิน
๑๑.พระราชภัทราจาร วัดราชบพิธฯ
๑๒.พระญาณสิทธาจารย์
๑๓.พระชินวงศาจารย์ (ลพ.พุธ) วัดป่าสาลวัน
๑๔.พระวิมลกิจจารักษ์ วัดชนะสงคราม
๑๕.ลป.โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
๑๖.ลพ.ชา วัดหนองปาพง
๑๗.ลป.พรหมา วัดพระบาทตากผ้า
๑๘.ลพ.สนิท วัดศีลขันธ์
๑๙.ลป.ดุลย์ วัดบูรพาราม
๒๐.ลพ.ใหญ่ วัดสะแก อยุธยา
๒๑.ลพ.บาง วัดหนองพลับ สระบุรี
๒๒.ลพ.เชื่อม วัดเกศไชโย อ่างทอง
๒๓.ลพ.เส็ง วัดน้อยนางหงษ์
๒๔.ลพ.เที่ยง วัดม่วงชุม
๒๕.ลพ.ผิว วัดสง่างาม
๒๖.ครูบาอินทจักร วัดบ่อหลวง เชียงใหม่
๒๗.ลป.บุญ วัดวังมะนาว
๒๘.ลพ.เชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
๒๙.ลพ.แพ วัดพิกุลทอง
๓๐.ลพ.เริ่ม วัดจุกกระเฌอ ชลบุรี
๓๑.ลพ.ทอง วัดบ่อนอก ประจวบฯ
๓๒.ลพ.อ่อน วัดเพียมาตร ศรีสะเกษ
๓๓.ลพ.จ้วน วัดพระบาทเขาลูกช้าง
๓๔.ลพ.อุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม
๓๕.ลพ.เนื่อง วัดจุฬามนี
๓๖.ลพ.จ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
๓๗.ลพ.กี๋ วัดหูช้าง
๓๘.ลพ.สิน วัดกิ่งแก้ว
๓๙.ลพ.ท่อน วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
๔๐.ลพ.เฟื่อง วัดธรรมสถิต ระยอง
๔๑.พระอาจารย์บุญมา วัดสิริสาลวัน หนองบัวลำภู
๔๒.ลป.สาม วัดป่าไตรวิเวก
๔๓.พระอจ.แว่น ธนปาโล วัดสุทธาวาส
๔๔.พระอจ.บุญ วัดศรีสว่างแดนดิน
๔๕.อจ.ฝั้น วัดถ้ำเอราวัณ จ.เลย
๔๖.พระอจ.วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม
๔๗.พระอจ.หนู วัดดอยแม่ปั๋ง
๔๘.พระอาจารย์ศรี มหาวีโร ร้อยเอ็ด
๔๙.ลพ.สมชาย วัดเขาสุกิม...

**จำนวนการสร้างเหรียญมีดังนี้**
๑.เนื้อทองคำ จำนวน ๑๐๐ เหรียญ
๒.เนื้อนาค จำนวน ๕๕ เหรียญ
๓.เนื้อเงิน จำนวน ๗๕๐ เหรียญ
๔.เนื้อทองแดงรมดำ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ (มีหลายบล๊อคแม่พิมพ์)

.. เหรียญนี้ทองแดงรมดำ สภาพสวย แห้งด้าน บล๊อคมีแสกพระเกศาสามเส้น(นิยม).. แท้ดูง่าย สะสมได้ระยะยาวสบายๆครับ..

2020-02-16 14:07:38
110 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai