พระผงไพรีพินาศ หลัง ภปร. ๕ รอบ รัชกาลที่ ๙ พศ.๒๕๓๐

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระผงไพรีพินาศ หลัง ภปร. ๕ รอบ รัชกาลที่ ๙ พศ.๒๕๓๐
 ราคา (1,000 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

..จัดสร้างในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ปี ๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ .. สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธี ณ.วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำภู กทม. ในวันเสาร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๙ .. สมเด็จพระญาณสังวรฯ(เจริญ) เป็นองค์ประธาน ในพิธีอธิฐานจิต โดยมีพระเถราจารย์ผู้ทรงศีลาจริยวัตร ร่วมพิธี ดังนี้
-พระญานโพธิ์ ( เข็ม ) วัดสุทัศน์
-หลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน
-หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
-หลวงพ่อสำเนียง วัดเวฬุวนาราม
-หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน
-หลวงปู่เส็ง วัดบางนา
-หลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก
-หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ
-หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ
-หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม
-หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
-หลวงพ่อไพฑูรย์ วัดโพธินิมิต
-หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ฯลฯ.
.. เข้าพิธีพร้อมกับพระกริ่งปวเรศฯ รุ่น๒ .. พระผงไพรีพินาศ หลัง ภปร. ปี๒๕๓๐ ถือเป็นวัตถุมงคลแห่งแผ่นดินอีกหนึ่งรุ่นในรัชกาลที่ ๙ ที่มีบันทึกไว้ในหนังสือทำเนียบ
.. องค์นี้พิมพ์ใหญ่ ขนาดโดยประมาณกว้าง 1.4 ซม. สูง 2.7 ซม. สภาพสวยเดิมๆ (ในกล่องพิเศษที่ระลึกบุคคล รูปทรงหนังสือ เจาะฝังองค์พระในกล่องกำมะหยี่) ของดีราคาเบาๆ..**ประกันความแท้และความพอใจหลังรับพระ**...bank(081)1416959 หรือ (087)0746821...Line ID.bank-baantonmai

..คำบูชาพระไพรีพินาศ..
(เจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวรฯ(เจริญ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงนิพนธ์คำบูชานี้)

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ สุจิรัง ปะรินิพพุโต
คุเณหิ ธะระมาโนทานิ ปาระมีหิ จะ ทิสสะติ
ยาวะชีวัง อะหัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คะโต
ปูเชมิ ระตะนัตตะยัง ธัมมัง จะรามิ โสตถินา ฯ

..คำแปล..
พระมหานายก (ฉลอง ชลิตกิจโจ) แปลความหมายเป็นภาษาไทย

สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงเสด็จดับขันธปรินิพพานมาช้านานแล้ว
แต่ก็ยังทรงปรากฏดำรงอยู่ในบัดนี้ โดยพระคุณและพระบารมีทั้งหลาย
ข้าพพุทธเจ้า ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
บูชาอยู่ซึ่งพระรัตนตรัย ขอประพฤติธรรม โดยสวัสดี เทอญ ฯ

2020-03-30 14:18:57
215 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai