ʕ•́ᴥ•̀ʔっ..เหรียญพระพุทธชัยมงคล ปี2492 ห่วงเชื่อมเดิมๆ..แชมป์ๆ

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ..เหรียญพระพุทธชัยมงคล ปี2492 ห่วงเชื่อมเดิมๆ..แชมป์ๆ
 ราคา (3,550 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ..เหรียญพระพุทธชัยมงคล ปี2492
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน) พ.ศ.2492
วัดบรมนิวาส จ.กรุงเทพฯ..ห่วงเชื่อมเดิมๆ
เนื้อฝาบาตร งามๆ ไม่ผ่านการใช้
มาแบบ แชมป์ๆ
..สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส)
ท่านเป็นศิษย์เอก ที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิธรรม ภูมิปัญญา
ทั้งปริ ยัติและปฏิบัติ
จากท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปรมาจารย์ (จันทร์ สิร ิจันโท)
วัดบรมนิวาส
..เป็นพระเหรียญที่มีพิธีพุทธาภิเศก
จากสุดยอดพระเกจิกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
..เหรียญมีประสบการณ์ทางเมตตา โชคภาค แคล้วคลาดปลอดภัย
..ตามแบบฉบับพระเครื่องสายกรรมฐานวัดป่า
เหรียญสวยห่วงเชื่อมเดิมๆ..

2020-05-15 21:10:00
1572 ครั้ง
พระบ้าน
0888509080
-