เหรียญเบญจมหามงคล ห้าพระอาจารย์ วัดสุปัฏนาราม อุบลราชธานี ปี๒๕๑๖ เหรียญฟ้าลั่น เบ็ญจะมะมหาราชสมาคม

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

เหรียญเบญจมหามงคล ห้าพระอาจารย์ วัดสุปัฏนาราม อุบลราชธานี ปี๒๕๑๖ เหรียญฟ้าลั่น เบ็ญจะมะมหาราชสมาคม
 ราคา (2,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

.. เหรียญปั๊มกลมใหญ่ ห้าพระอาจารย์ หรือเหรียญเบญจมหามงคล หรือเหรียญฟ้าลั่น วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี ปี๒๕๑๖ กะไหล่ทอง
.. เหรียญพระสัพพัญญูเจ้า เบญจมบูรพาจารย์ จัดสร้างโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลฯ ขนาดของเหรียญค่อนข้างใหญ่ ประมาณเหรียญจิ๊กโก๋ เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม.
.. ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนพระอริยเจ้า ๕ รูป ซึ่งล้วนเป็นชาวอุบลฯและทรงคุณูปการแก่จังหวัดอุบลฯ คือ
1. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ
2. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ
3. ท่านพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
4. ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดป่าบ้านหนองผือนาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
5. พระศาสนดิลก (เสน ชยเสโน) วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
.. ด้านหลังเป็นรูปพระสัพพัญญูเจ้า พระประธานศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร มีอักขระขอมติดองค์พระว่า “ อะ อุ มะ “ .. อะ คือ อะระหัง แปลว่า ผู้ไกลจากกิเลสซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้า .. อุ คือ อุตตมะธัมโม หมายถึง พระสัจธรรมอันเลิศเมื่อพระพุทธองค์ตรัสออกมาแล้วย่อมเป็นหนึ่งไม่มีสอง และ มะ คือ มหาสังโฆ แปลว่า พระสงฆ์หมู่ใหญ่
.. มีอักขระโค้งไปตามขอบเหรียญความว่า นะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา อันเป็นพระคาถาย่อจากพระปริตรชื่อ โมระปริตร ซึ่งท่านพระอาจารย์มั่นยกย่องมากว่าเป็นเลิศในทางแคล้วคลาดป้องกันภยันตราย เรียกพระคาถานี้ในหมู่ศิษย์ว่า "หัวใจยูงทอง"

.. พิธีพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่ ณ.พระอุโบสถวัดสุปัฎนาราม จ.อุบลฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลู เริ่มพิธีเวลา ๑๖.๐๐ น. องค์ประธานในพิธีคือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธัมมธโร) และเป็นองค์จุดเทียนชัย .. ขณะที่สมเด็จฯพิมพ์นำเทียนชนวนที่จุดไฟแล้วไปต่อเทียนชัยนั้น บังเกิดเหตุอัศจรรย์คือฟ้าลั่นเปรี้ยงดังสนั่นหวั่นไหวที่ท่าน้ำวัดสุปัฏนารามถึงสองครั้งซ้อน และฟ้าได้มืดครึ้มลงอย่างกะทันหันพร้อมมีฝนโปรยปรายลงมาอยู่ครู่ใหญ่แล้วจางหายไป ด้วยปรากฏการณ์มหัศจรรย์นี้ประชาชนจึงพากันขนานนามว่า "เหรียญฟ้าลั่น"

.. พระเกจิอาจารย์ที่เข้าร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกคือ 1.หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล 2.พระอาจารย์วัน วัดถ้ำภูเหล็ก 3.หลวงปู่ฝั้น วัดถ้ำขาม 4.พระอาจารย์บุญมา วัดศิริสาลวัน 5.หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง 6.หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอเหนือ 7.หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช อยุธยา 8.หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร 9.พระอาจารย์เจ้าคุณพระราชสุทธาจารย์ วัดวชิราลงกรณ์ ปากช่อง 10.เจ้าคุณพระโพธิญาณมุนี ชัยภูมิ 11.พระครูโอภาสสมณกิจ (หลวงพ่อผาง) วัดธรรมวิเวก ชนบท เป็นต้น
.. และยังนำเข้าอีกสามพิธี คือ 1.วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ พร้อมปลุกเสกพระเจ้าใหญ่อินแปลง
และเหรียญพระแก้วบุษราคัมของจังหวัด 2.วัดดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙ เป็นองค์ประธาน 3.วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๘ ที่วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) จ.อุบลฯ .. นับเป็นหนึ่งในเหรียญดีเมืองดอกบัวที่น่าสะสม ปลุกเสกอย่างเข้มขลังถึง ๔ พิธี โดยพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายกรรมฐานร่วมกันอธิษฐานจิตอีกด้วย

..เหรียญกะไหล่ทอง สภาพสวยเก็บเดิม ผิวหิ้งแห้งๆ คมชัดลึก สะสมบูชาเหรียญเดียวเที่ยวได้ทั่วโลก..

2020-06-04 12:16:36
398 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai