ʕ•́ᴥ•̀ʔっ..พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี พิมพ์ใหญ่ ปี 2523 วัดระฆังฯ

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ..พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี พิมพ์ใหญ่ ปี 2523 วัดระฆังฯ
 ราคา (7,550 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ..พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี พิมพ์ใหญ่ ปี 2523
วัดระฆังฯ
+ บัตรตรวจสอบพระแท้เรียบร้อย
ข้อมูล..
..เนื่องในโอกาศแห่งวันคล้ายวันมรณภาพของ
เจ้าประคุณสมเด็จพระฒาจารย์ ( โต พฺรหมฺมรำสี ) อดีตเจ้าอาวาส
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร บรรจบครบ 108ปี
ณ. วันที 22 มิ.ย พ.ศ 2523.
ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้มีความเคารพ
ในเจ้าประคุณสมเด็จเห็นควรว่านอกจากการบำเพ็ญกุศล
ถวายตามประเพณีดังเช่นที่เคยกระทำกันมาทุกปี
แล้วควรจัดสร้างถาวรวัตถุอันมีประโยชน์ต่อส่วนรวม
เพื่อเป็นอนุสรณ์ เป็นเครื่องรำลึกถึงเจ้าประคุณตลอดกาล
การจัดสร้างอนุสรณ์ถาวรวัตถุที่อำนวยประโยชน์ต่อส่วนรวมก็คือ
หอสมุด อันจะเป็นวิทยาทานทั้งแก่บรรพชิตและประชาชน
มีประโนชน์ทั้งในทางศาสนาและชาติบ้านเมือง
ประกอบกับขณะนั้นทางวัดเองก็กำลังทำการบูรณะพระอาราม
และ บูรณะ หอพระไตรปิฏกอย่างวิจิตรบรรจง
เป็นที่ทราบกันว่าหอพระไตรปิฎกของวัดระฆังนั้นมีความสำคัญ
ทั้งทางปรวัติศาสตร์และศิลปกรรมของชาติ
ซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากการที่จะหาทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก
ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนรวม
ในการบูรณปฎิสังขรณ์ด้้วย จึงจัดสร้างปูชนียวัตถุมงคลขึ้นเป็นอนุสรณ์
ครบรอบ 108 ปี แห่งวันมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จ
ให้ประชาชนทัาวไปได้บูชา
นำรายได้มาดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงทุกประการ
การดำเนินการจัดสร้างปูชนียวัตถุมงคล อนุสรณ์. 108 ปี
กระทำเป็นพิธีพุทธาภิเษก เป็นพิธีใหญ่โตเช่นเดียวกับ
เมื่อคราวครบรอบ 100ปี ปูชนียวัตถุมงคลทุกอย่างจัดสร้าง
เฉพาะเท่าที่มีผู้สั่งจองเท่านั้น
รุ่นนี้จึงมีจำนวนไม่มากนัก
พิธีมหาพุทธาภิเษก กระทำในพระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม
โดยนิมนต์เกจิอาจารย์จากทั่วฟ้าเมืองไทยมานั่งปรกปลุกเศก
เมื่อวันที่22 มิ.ย พ.ศ 2523 ครับ
ทุกท่าน และ เป็นพิมพ์ใหญ่ที่สร้างน้อยสุดกว่ารุ่นอื่นๆมาก
ซึ่งนิมนต์พระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง มานั่งปรกปลุกเสกมากมาย
..
เปิดบูชา 7,550.- (พร้อมจัดส่ง EMS)
T. 088-8509080
หรือมารับเอง พิกัด กทม. ลาดพร้าว / โชคชัย4

2020-06-06 15:08:58
1062 ครั้ง
พระบ้าน
0888509080
-