ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. .เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรฯ กรุงเทพฯ ปี 2525

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. .เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรฯ กรุงเทพฯ ปี 2525
 ราคา (650 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. .เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ปี 2525
" เนื้อทองแดง"
..หายากครับ..พิธีใหญ่ ฉลองกรุง 200 ปี สมทบทุนสร้างตึก
วชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬา ในหลวงเสด็จเททอง
พร้อมด้วยเกจิอาจารย์ดังในยุคนั้นร่วมปลุกเสกเพียบ
..เกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกเหรียญในยุคนั้น
1. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
2. พระมงคลราชมุนี (สุพจน์ โชติปาโล) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
3. พระราชสังวรญาณ (สนิท ถิรสินิทฺโธ) วัดศิลขันธาราม
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
4. หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
5. หลวงพ่ออุตตมะ อุตฺตมังกโร วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
6. พระครูพิพิธพัชรศาสน์ (หลวงพ่อจ้วน)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
7. หลวงพ่อสุด วัดกาหลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
8. พระครูสุตาธิการี (หลวงพ่อทองอยู่) วัดใหม่หนองพะอง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
9. พระครูประดิษฐ์นวการ วัดวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
10. พระครูญาณวิจักขณ์ (พระอาจารย์ผ่องจินดา)
วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ
..เข้านั่งปรกเจริญภาวนาอธิษฐานจิตในมณฑลพิธีราชวัตรฉัตรธง ประกอบพิธีพุทธาภิเษก พิธีดีมาก น่าเก็บสะสม
..
เปิดบูชา 650.- (พร้อมจัดส่ง EMS)
T. 088-8509080
หรือมารับเอง พิกัด กทม. ลาดพร้าว / โชคชัย4

2020-07-18 21:42:21
1434 ครั้ง
พระบ้าน
0888509080
-