พระหล่อฯระฆังหลังค้อน เนื้อทองผสม

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระหล่อฯระฆังหลังค้อน เนื้อทองผสม
 ขายแล้ว
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

.. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ฯ (ม.ร.ว.เจริญ อิศรางกูร) จัดสร้าง “พระวัดระฆังหลังค้อน” ในช่วงบั้นปลายของชีวิต เพื่อแจกแก่ลูกศิษย์ลูกหาไว้สักการบูชา โดยทำการสร้างถึงสองครั้ง .. ครั้งแรกสร้างและปลุกเสกในพระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม .. ครั้งที่สองสร้างและปลุกเสกที่หอกลางสระริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งทั้งสองครั้งนี้ จะมีลักษณะแม่พิมพ์เหมือนกัน ถ้าจะพิจารณากันว่าเป็นการสร้างครั้งใดให้ดูกระแสเนื้อของโลหะ .. ในการหล่อครั้งแรกกระแสเนื้อจะออกสีเหลืองคล้ายทองดอกบวบหรือไม่ก็เหลืองอมเขียว ส่วนในการหล่อครั้งที่สองกระแสเนื้อจะออกสีเหลืองอ่อน และให้สังเกตุดินขี้เบ้าที่เกาะแทรกอยู่ในพื้นผิวและรอยตอกด้านข้าง .. แต่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างครั้งไหนก็ล้วนเป็นที่นิยมสะสมทั้งนั้นครับ
.. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ฯ (ม.ร.ว.เจริญ อิศรางกูรฯ) อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ฝั่งธนฯ ( อาพาธด้วยโรคปอดมาช้านาน อาการทรงและทรุดเรื่อยมาจนกระทั่งมรณภาพเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ เวลา ๑๘.๐๕ น. สิริอายุได้ ๗๐ ปี ๔๕ วัน ) .. มีแผ่นชนวนโลหะที่พระอาจารย์หลายๆท่านได้ลงอักขระ มาหลอมหล่อรวมกับชนวนพระพุทธชินราช (จำลอง) ที่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน ณ.พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ เป็นเชื้อชนวนหลักในการสร้าง
.. พระคณาจารย์ที่ร่วมพิธีปลุกเสกในสมัยนั้น มีจำนวนถึง ๖๐ รูป อาทิ
- หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
- หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง
- หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
- หลวงพ่อพ่วง วัดกก
- กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
- หลวงพ่อชู วัดนาคปรก
- หลวงพ่อสาย วัดอินทราราม (ใต้)
- หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
- หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม
- หลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม
- หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
- หลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม
- หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก
- หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
- หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
- พระสังวรานุวงศ์เถร (ชุ่ม) วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ)
- สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม
- หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
- หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
- หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
ฯลฯ.
.. องค์นี้สภาพสวย อกนูน ตุ่มโพธิ์ กลีบบัวเด่นชัด ขอบตะไบแต่ง หลังเดิมๆ

2021-07-06 14:14:07
707 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai