พระกรุวัดมเหยงคณ์ อยุธยา พิมพ์ปรุหนัง เนื้อชินเงิน

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระกรุวัดมเหยงคณ์ อยุธยา พิมพ์ปรุหนัง เนื้อชินเงิน
 ราคา (5,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

.. วัดมเหยงคณ์ เป็นวัดสำคัญในกลุ่มโบราณสถานทางตะวันออกของเกาะเมืองเก่า ปัจจุบันเป็นวัดร้างอยู่ในท้องที่
ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา ...สร้างในสมัยสมเด็จฯพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) เมื่อ พ.ศ.๑๙๘๑
.. สถาปัตยกรรมเป็นแบบลังกา คือ เจดีย์ประธานทรงระฆัง บนฐานมีช้างล้อมรอบ เจดีย์ราย
ก็เป็นทรงระฆัง วัดนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ พ.ศ.๒๒๕๒ ระหว่างนั้นทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระตำหนักขึ้นนอกกำแพงวัด เพื่อประทับทอดพระเนตรการปฏิสังขรณ์ ซึ่งกินเวลานานถึงสามปีเศษ เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วโปรดเกล้าฯ ให้มีการเฉลิมฉลอง เป็นการใหญ่ถึงเจ็ดวัน
.. ตามพงศาวดารกล่าวถึงวัดนี้ไว้ว่า เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ.๒๑๑๒ พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ตั้งทัพหลวงบัญชาการอยู่ ณ.วัดมหเหยงคญ์แห่งนี้ ระยะเวลาปิดล้อมกรุงศรีอยุธยานานถึงเก้าเดือน
.. เท่าที่พบพระกรุวัดมเหยงคณ์นี้ จะเป็นศิลปะอู่ทอง มีทั้งปางประทับนั่ง และ ประทับยืน จะเป็นเนื้อชินเงิน คล้ายกับพระกรุเมืองกรุงเก่าหลายๆกรุ เช่น กรุวัดราชบูรณะ เป็นต้น แต่ก็พบมีเป็นเนื้อชินแก่ตะกั่วบ้าง แต่น้อยองค์

.. องค์นี้พิมพ์ปรุหนัง (องค์ประธานกลางศิลปะอู่ทองนั่งปางสมาธิมีประภามณฑล สองข้างพระโมคคัลลา-พระสารีบุตรยืนวันทา) เนื้อชินเงิน ฐานกว้างสุด 3.7 ซม. สูงถึงยอด 4.3 ซม. .. ศิลปะอยุธยาปลายๆต่อรัตนโกสินทร์ตอนต้นๆ อายุราวๆ ๒-๓๐๐ ปีครับ .. ในกรุเดิมส่วนมากจะมีปิดทองมาครับ .. องค์นี้ยังหลงเหลือพอสมควร ผิวเดิมมีพรายปรอทขาวซีดๆเหลือเล็กน้อย องค์พระสมบูรณ์ ไม่หักไม่ซ่อม .. องค์บาง กำลังน่าห้อยบูชา พระเก่าแต่ราคายังเบากว่าพระใหม่ๆบางสำนักครับ สำหรับนักอนุรักษ์ของเก่าของโบราณ..

2021-07-20 22:17:06
773 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai