ชุดเหรียญพระแก้วมรกต ภปร.ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี พ.ศ.๒๕๒๕ บล็อคแรก (ไม่มีพระราชศรัทธา) เนื้อเงิน

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

ชุดเหรียญพระแก้วมรกต ภปร.ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี พ.ศ.๒๕๒๕ บล็อคแรก (ไม่มีพระราชศรัทธา) เนื้อเงิน
 ราคา (7,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

...การจัดสร้าง...
เนื่องจากใน ปี พ.ศ.๒๕๒๕ จะมีงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พระบาทสมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯพระราชทานให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในการบูรณะ และในการบูรณะครั้งนี้ได้มีการจัดสร้างเหรียญพระแก้วมรกตทั้งสามฤดูขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญ ซึ่งเหรียญพระแก้วมรกตมีการจัดสร้างสองครั้งในเวลาไล่เลี่ยกัน ทั้งสองรุ่นแตกต่างกันที่ รุ่นแรกไม่มีคำว่า "พระราชศรัทธา" อยู่หลังเหรียญใต้พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.
... สำหรับเหรียญพระแก้วมรกตแบบแรก ทำพิธีพุทธาภิเศกวันที่ ๑๓ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๒๔ ณ.พระอุโบสถวัดพระแก้ว โดยมีพระบาทสมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัว เป็นองค์ประธาน และมีพระมหาเถระจำนวน ๑๐ รูป เข้านั่งปรกเจริญภาวนาอธิษฐานจิตในมณฑลพิธี ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ดังนี้...
1. สมเด็จพระญาณสังวรฯ(เจริญ) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
2. พระมงคลราชมุนี (สุพจน์ โชติปาโล) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
3. พระราชสังวรญาณ (สนิท ถิรสินิทฺโธ) วัดศิลขันธาราม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
4. หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
5. หลวงพ่ออุตตมะ อุตฺตมังกโร วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
6. พระครูพิพิธพัชรศาสน์ (หลวงพ่อจ้วน) วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
7. หลวงพ่อสุด วัดกาหลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
8. พระครูสุตาธิการี (หลวงพ่อทองอยู่) วัดใหม่หนองพะอง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
9. พระครูประดิษฐ์นวการ วัดวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
10. พระครูญาณวิจักขณ์ (พระอาจารย์ผ่องจินดา) วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ
... และในเวลาเดียวกันนี้มี พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณทั่วราชอาณาจักรอีก ๙๐ รูป ได้ร่วมพิธีนั่งปรกเจริญภาวนาแผ่จิตตานุภาพ รวมไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวส่งไปยัง "วัดพระศรีรัตนศาสดาราม" (วัดพระแก้ว) ด้วย

... ชุดนี้ครบสามฤดู บล๊อคแรก ไม่มีพระราชศรัทธา เนื้อเงิน สภาพสวยเดิมๆ ผิวหิ้งแห้งๆคร่ำแบบเนื้อเงินเก่า พร้อมกล่องเดิมๆ .. สะสมได้สบายใจครับ บล๊อคแรกนี้หายากกว่าบล๊อคมีพระราชศรัทธาครับ...ยิ่งครบชุดสามฤดูยิ่งยากยิ่ง...และ ยิ่งเป็นเนื้อเงินครบชุดพร้อมกล่องเดิมๆยิ่งทวีความหายากไปอีกครับ..

2021-07-29 22:16:15
468 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai