พระกรุวัดมเหยงคณ์ อยุธยา พิมพ์อู่ทองนั่งฐานบัว เนื้อชินเงิน

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระกรุวัดมเหยงคณ์ อยุธยา พิมพ์อู่ทองนั่งฐานบัว เนื้อชินเงิน
 ขายแล้ว
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

.. วัดมเหยงคณ์ เป็นวัดสำคัญในกลุ่มโบราณสถานทางตะวันออกของเกาะเมืองเก่า ปัจจุบันเป็นวัดร้างอยู่ในท้องที่
ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา ...สร้างในสมัยสมเด็จฯพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) เมื่อ พ.ศ.๑๙๘๑
.. สถาปัตยกรรมเป็นแบบลังกา คือ เจดีย์ประธานทรงระฆัง บนฐานมีช้างล้อมรอบ เจดีย์ราย
ก็เป็นทรงระฆัง วัดนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ พ.ศ.๒๒๕๒ ระหว่างนั้นทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระตำหนักขึ้นนอกกำแพงวัด เพื่อประทับทอดพระเนตรการปฏิสังขรณ์ ซึ่งกินเวลานานถึงสามปีเศษ เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วโปรดเกล้าฯ ให้มีการเฉลิมฉลอง เป็นการใหญ่ถึงเจ็ดวัน
.. ตามพงศาวดารกล่าวถึงวัดนี้ไว้ว่า เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ.๒๑๑๒ พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ตั้งทัพหลวงบัญชาการอยู่ ณ.วัดมหเหยงคญ์แห่งนี้ ระยะเวลาปิดล้อมกรุงศรีอยุธยานานถึงเก้าเดือน
.. เท่าที่พบพระกรุวัดมเหยงคณ์นี้ จะเป็นศิลปะอู่ทอง มีทั้งปางประทับนั่ง และ ประทับยืน จะเป็นเนื้อชินเงิน คล้ายกับพระกรุเมืองกรุงเก่าหลายๆกรุ เช่น กรุวัดราชบูรณะ เป็นต้น แต่ก็พบมีเป็นเนื้อชินแก่ตะกั่วบ้าง แต่น้อยองค์

.. องค์นี้พิมพ์อู่ทองนั่ง ปางมารวิชัย ฐานบัว เนื้อชินเงิน .. ศิลปะอยุธยาตอนปลาย ต่อรัตนโกสินทร์ตอนต้น อายุราวๆ ๒-๓๐๐ ปีครับ .. ในกรุเดิมส่วนมากจะมีปิดทอง ทาชาดมาครับ .. องค์นี้ไม่ได้ปิดทองมาเดิมๆ ผิวเดิมมีพรายปรอทขาวซีดๆเต็มๆคล้ายๆพระกรุวัดราชบูรณะ เก่าได้อายุ องค์พระสมบูรณ์ ไม่หัก ไม่ซ่อม .. ธรรมชาติของเนื้อชินเงินเก่าๆดูง่ายครับ .. องค์บาง กำลังน่าห้อยบูชา พระเก่าแต่ราคายังเบากว่าพระใหม่ๆบางสำนักครับ สำหรับนักอนุรักษ์ของเก่าของโบราณ..

2021-09-12 21:26:26
1201 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai