ʕ•́ᴥ•̀ʔっ..เหรียญหล่อเจ้าสัว รุ่น “โภคทรัพย์” หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ..เหรียญหล่อเจ้าสัว รุ่น “โภคทรัพย์” หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
 ราคา (850 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ..เหรียญหล่อเจ้าสัว รุ่น “โภคทรัพย์”
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
งานใหญ่ตำรวจภาค 7 ปี 64
เนื้อทองแดง no.14843
..เพื่อหารายได้สมทบทุน เป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจ
และครอบครัวรวมถึงมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดา
ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

♦♦♦ เวลา 13.09 น. ประกอบพิธีเททองนำฤกษ์เหรียญเจ้าสัว
รุ่นโภคทรัพย์ ตำรวจภูธรภาค 7
โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์(สุชิน อคฺคชิโน)
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เป็นประธานเททอง พระเทพศาสนาภิบาล (เจ้าคุณแย้ม)
เจ้าคณะภาค 14 วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ร่วมเป็นประธานเททอง
ได้รับเกียรติจาก คุณพิศาล เตชะวิภาค(ต้อย เมืองนนท์)
รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย,
คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร(อั้ง เมืองชล)
รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย,
พลเรือเอก ดร.ปรีชาญ จามเจริญ
รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย,
คุณสุรเดช ลิ้มพานิช (หมึก ท่าพระจันทร์)
รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย,
คุณชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง
อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย,
คุณยุทธชัย ปฐมวัฒนศิริ (อ้วน นครปฐม)
ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ จ.นครปฐม ,
คุณพิเชษฐ โปร่งแก้วงาม (หอย ปากน้ำ)
ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ จ.สมุทรปราการ
ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
♦♦♦ พระเกจิภาวนาจารย์ 18 รูปนั่งปรกอธิษฐานจิต
ประกอบด้วย
1. พระเทพมหาเจติยาจารย์(หลวงพ่อชัยวัฒน์) วัดพระปฐมเจดีย์
2. พระพุทธพยากรณ์(พระมหาสุคนธ์) วัดราชสิทธาราม
3. พระสุเมธเมธี(หลวงปู่ลำพวน) วัดบึงลาดสวาย
4. พระครูยติธรรมานุยุต(หลวงพ่อแป๊ะ) วัดสว่างอารมณ์(แคแถว)
5. พระครูจารุวัฒนคุณ(หลวงพ่อเพ้ง) วัดหอมเกร็ด
6. พระครูพิจิตรสรคุณ(หลวงพ่อพร) วัดบางแก้ว
7. พระครูวิมลธรรมธัช(พระ อาจารย์ธงชัย) วัดท่ากระชับ
8. พระครูปฐมวราจารย์(หลวงพ่ออวยพร) วัดดอนยายหอม
9. พระครูปลัดสิทธิวัฒน์(หลวงพ่อน้ำฝน) วัดไผ่ล้อม
10. พระครูอดุลพัฒนาภรณ์(หลวงพ่อประเทือง) วัดเดชานุสรณ์
11. พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์(หลวงพ่อสม) วัดสำโรง
12. พระครูพิศาลสาธุวัฒน์(หลวงพ่อทองคำ) วัดพะเนียงแตก
13. พระครูโกวิตสุตการ(หลวงพ่อกำไร) วัดโคกเขมา
14. หลวงปู่จำเริญ โรจนธมฺโม วัดแก้วเจริญยศ
15. พระอาจารย์พีระ อภิวฑฺโณ วัดกลางบางแก้ว
16. พระครูสังฆรักษ์สัญญา(พระอาจารย์คง) วัดกลางบางแก้ว
17. พระอาจารย์อภิญญา(หลวงพี่ญา) วัดบางพระ
18. พระครูปลัดวิทยา(พระอาจารย์เล็ก) วัดกลางบางแก้ว
และจะประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ อุโบสถวัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม โดยมีพระเกจิร่วมนั่งปรก 108 รูป

....
เปิดบูชา 850.- (พร้อมจัดส่ง EMS)
T. 088-8509080

2021-09-21 16:54:41
702 ครั้ง
พระบ้าน
0888509080
-