เหรียญพระรัตนตรัย หรือ เหรียญตู้ไปรษณีย์ใหญ่ ปี๒๔๗๕ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. เนื้อทองแดง

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

เหรียญพระรัตนตรัย หรือ เหรียญตู้ไปรษณีย์ใหญ่ ปี๒๔๗๕ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. เนื้อทองแดง
 ราคา (5,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

.. เหรียญพระรัตนตรัย หรือที่มักเรียกกันว่า "เหรียญตู้ไปรษณีย์" ด้วยลักษณะพิมพ์ทรงคล้ายตู้ไปรษณี เป็นเหรียญปั๊ม สร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๔๗๕ เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในโอกาสที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯกรมหลวงวชิรญาณวงศ์ มีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระราชาคณะในราชทินนามว่า "สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์" .. ทรงเป็นโอรสของหม่อมเจ้าถนอม นพวงศ์ ประสูติในปี พ.ศ.๒๔๑๕ พอพระชนมายุได้ ๑๕ พรรษา ผนวชเป็นสามเณรที่วัดบรมนิวาสฯ ทรงศึกษาพระปริยัติธรรมกับหม่อมเจ้าอรุณนิภากร พระสาธุศีลสังวรณ์ (สาย) ทรงมีพระปรีชาล้ำเลิศสามารถสอบได้เปรียญห้าประโยคตั้งแต่เป็นสามเณร .. เมื่อพระชนมายุครบ ๒๐ พรรษา จึงผนวชเป็นพระภิกษุที่วัดบวรนิเวศวิหาร มีฉายา "สุจิตโต" ทรงเคร่งครัดในวัตรปฏิบัติเป็นที่เคารพศรัทธาของเหล่าสาธุชน ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เรื่อยมา จนปี พ.ศ.๒๔๘๘ ทรงรับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหารฯอยู่นาน ๓๘ ปี .. สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๑ พระชนมายุ ๘๕ พรรษา ๑๑ เดือน กับ ๑๙ วัน
.. ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มกระแทก หูในตัว กว้าง 1.8 ซม. สูง 3.5 ซม. .. ด้านหน้าขอบเหรียญแกะเป็นซุ้มเรือนแก้ว ด้านล่างเป็นฐานผ้าทิพย์ประกอบด้วยลายกนก มีอักขระขอมรวมความหมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือ "พระรัตนตรัย" (อักขระขอมใต้ตัวเฑาะว์ ด้านบนของอาสนะบัวคว่ำบัวหงาย อ่านได้ว่า "สัมพุทโธ" หมายถึง พระพุทธ .. ด้านบนตัวเฑาะว์ มีอักขระขอมสามบรรทัด อ่านได้ว่า "ปุ ญา จุ ญา - ทุ สะ นิ มะ - อา สะ นิ มะ" อันเป็นหัวใจโดยย่อของพระธรรม ตรงกลางเป็น "ตัวเฑาะว์ขัดสมาธิ" ขึ้นยอดเป็นอุณาโลมยาวจดซุ้ม มีความหมายถึงพระธรรม และรอบยันต์ตัวเฑาะว์เป็นเส้นรัศมีแผ่กระจายโดยรอบ .. ใต้อาสนะบัวคว่ำบัวหงาย ภายใต้ตัวเฑาะว์ มีอักขระขอม อ่านว่า "สังโฆ" อันหมายถึง พระสงฆ์)
.. นอกจากนี้ ตรงฐานผ้าทิพย์ จะมีอักษรไทยว่า "สุจิตโต" อันเป็นนามฉายา ด้านล่างสุดตรงขอบเหรียญเป็นตัวเลขไทยระบุปีประสูติและปีฉลองพระชนมายุ คือ "๒๔๑๕ - ๒๔๗๕" .. ส่วน พิมพ์ด้านหลังเป็นอักขระขอมเรียงกัน ๘ แถว อ่านได้ว่า "พุทโธ ธัมโม จ สโฆรักขันตุ พุทธสาสนนิกัง อนิฎเฐหิวิภวาย อิฎเฐหิ สมุกวาย จ"


.. จากพุทธพิมพ์ที่แปลกแตกต่างจากเหรียญโดยทั่วไป ทำให้เหรียญพระรัตนตรัยหรือเหรียญตู้ไปรษณีย์ มีความโดดเด่นน่าสนใจ ทั้งเป็นเหรียญเก่าแก่ในวาระสำคัญและทรงคุณค่า ควรค่ายิ่งที่จะได้รับความนิยมและเป็นที่แสวงหาของนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ยุคเก่า
.. เหรียญทองแดง เก่าสมยุคเกือบร้อยปี สภาพโดยรวมถือว่าน่ารักษ์ เหรียญเก่าทรงคุณค่าน่าสะสมครับ

2021-10-16 21:48:06
451 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai