ʕ•́ᴥ•̀ʔっ..พระสมเด็จ พิมพ์ทรงครุฑ ปี2502 เนื้อผงน้ำมัน วัดเขาบางสะพานนาค จ.สระบุรี

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ..พระสมเด็จ พิมพ์ทรงครุฑ ปี2502 เนื้อผงน้ำมัน วัดเขาบางสะพานนาค จ.สระบุรี
 ขายแล้ว
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ..พระพุทธพิมพ์ทรงครฑ(นิยม) ออกวัดเขาสะพานนาค จังหวัดสระบุรี
เนื้อผงน้ำมัน ปี พ.ศ.2502
(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ปลุกเสก)
+ บัตรตรวจสอบพระแท้ เรียบร้อยครับ
ID 0011-251064
เนื่องในโอกาสการบูรณะวัดเขาสะพานนาค
พระเครื่องรุ่นนี้จัดสร้างวาระเดียวกันกับ เหรียญหลวงพ่อปาน
วัดบางนมโค ที่ออกวัดเขาสะพานนาค
. . ประวัติการสร้างวัดเขาสะพานนาค
หลวงพ่อปาน ท่านเห็นว่าแต่ละปีจะมีผู้คนมากราบนมัสการ
รอยพระพุทธบาทวัดเขาวงพระจันทร์และพักที่ศาลาแห่งนี้เป็นจำนวนมาก
แต่พื้นที่ดังกล่าวแห้งแล้งไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอ
จึงมีความคิดที่จะสร้างวัดเขาสะพานนาคที่บริเวณนั้น
โดยให้ใต้ล่างอุโบสถและศาลาการเปรียญเป็นถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมากแต่ประชาชนที่อยู่รอบๆบริเวณนั้นส่วนใหญ่เป็นพวกลาว
(คนไทยพูดภาษาอิสาน) มีอาชีพทำไร่ทำนาเป็นหลัก
ฐานะกำลังเงินคงไม่เพียงพอ หลวงพ่อปานก็ให้นายห้างประยงค์ ตั้งตรงจิต
เจ้าของห้างขายยาตราใบโพธิ์ ท่าเตียน กรุงเทพฯ
ซึ่งเป็นศิษย์คนหนึ่งที่ศรัทธาหลวงพ่อ ออกเงินสร้างวัดเขาสะพานนาค
นายห้างประยงค์ถามว่า " จะเอาเงินเท่าไหร่จึงจะพอครับ " ท่านบอก
" ทำไปเรื่อย ๆ มีเงินเป็นทุนสำรองไว้ประมาณ 2 หมื่นบาท "
หลวงพ่อปานสั่งว่า
"ถ้าจะเอาเงินไหนไปเป็นทุนสำรอง เอ็งเอาเงินนั้นมาให้หลวงพ่อก่อนนะ "
แล้วนายห้างประยงค์ ก็เอาเงินมาให้หลวงพ่อปาน
แทนที่หลวงพ่อปานท่านจะเอาไว้ ท่านก็เอาเงินจำนวนนี้
มาเสกด้วยคาถาวิระทะโย 7 คืน แล้วท่านก็ให้เงินนั้นกลับไป
ท่านสั่งว่า
" ถ้าเวลาที่หลวงพ่อบอกเอาเงินมาให้ เอ็งเอาเงินกองนี้นะ
ห้ามเอากองอื่น"
เวลาที่ท่านบอกให้เอาเงินมา นายประยงค์ก็เอาเงินกองนั้นแหละ
มาโดยหยิบเข้าหยิบออกอยู่อย่างนั้น
จนกระทั่งสร้างวัดเขาสะพานนาคเสร็จ
โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2479 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี
จึงเสร็จเรียบร้อย เงินก็ยังเหลือ 2 หมื่นคงเดิม

2021-10-28 13:52:56
820 ครั้ง
พระบ้าน
0888509080
-