ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. .เหรียญนาคปรก 9 เศียร เนื้อทองแดง เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยาราม ปลุกเสก ปี 2541

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. .เหรียญนาคปรก 9 เศียร เนื้อทองแดง เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยาราม ปลุกเสก ปี 2541
 ราคา (1,350 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. . พระนาคปรก 9 เศียร เนื้อทองแดง รุ่นแรก ตอกโค๊ต
พระพุทธมหานวนาคปฎิมากร ปรกเก้า
เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
ปลุกเสก ปี 2541
. . พระพุทธมหานวนครปฏิมากร พระพุทธรูป พระปางนาคปรกนี้
อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบ ทรงหงายพระหัตถ์ทั้งสอง
แบวางซ้อนกันบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาซ้อนกับพระหัตถ์ซ้าย
มีพญานาคแผ่พังพานปกคลุมเบื้องพระเศียร
บางแห่งสร้างเป็นแบบนั่งขัดสมาธิเพชร
. . สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือ “สมเด็จธงชัย”
แห่งวัดไตรมิตรวิทยาราม ได้จัดสร้างและทำพิธีมหาพุทธาภิเษก
“พระพุทธมหานวนครปฏิมากร” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2541
ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม พระพุทธรูปปางนาคปรก
เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งองค์พระปฏิมาตลอดจนองค์นาค
9 เศียร หรือ "มหานวะนาค" มีพุทธศิลป์ในรูปแบบของศิลปะสุโขทัย
โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระนาคปรกเก้าเศียรศรีสัชนาลัย
วัดพระธาตุเจ็ดแถว จ.สุโขทัย อันเป็นดินแดนกรุงรัตนโกสินทร์
จนมาถึงกรุงเทพมหานคร เป็นพระพุทธปฏิมาร่วมสมัย
ซึ่งเป็นขนดนาคซ้อนเรียงขึ้นเป็นฐานทั้งหมด 7 ชั้น
โดยมีองค์พญามุจลินทร์หรือองค์พญานาคแผ่พังพานขึ้นทั้งหมด 9 เศียร
ตั้งขึ้นเพื่อเป็นพุทธบัลลังก์ให้พระพุทธองค์
ได้ทรงปลอดจากเภทภัยแลหมู่มารที่มาผจญ
รวมถึงคุ้มแดดคุ้มฝนให้ทรงสำราญพระวรกาย
ตามตำนานที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่อดีต
จึงเป็นคติธรรมที่นำมาสร้างเป็นพระพุทธปฏิมาจำลองขนาดเล็ก
นัยยะเพื่อให้เกิดพุทธานุภาพ
. .
เปิดบูชา 1350.- (พร้อมจัดส่ง EMS)
T. 088-8509080
หรือมารับเอง พิกัด กทม. ลาดพร้าว / โชคชัย4

2022-01-12 13:16:13
948 ครั้ง
พระบ้าน
0888509080
-