ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. .เหรียญในหลวง ร.9 เสด็จเยือนอเมริกา และทวีปยุโรป พ.ศ.2503 (บล็อกนิยม) + บัตรตรวจสอบ

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. .เหรียญในหลวง ร.9 เสด็จเยือนอเมริกา และทวีปยุโรป พ.ศ.2503 (บล็อกนิยม) + บัตรตรวจสอบ
 ราคา (15,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. . เหรียญในหลวง ร.9 เสด็จเยือนอเมริกา และทวีปยุโรป พ.ศ.2503
เหรียญนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน (บล็อกนอกนิยม)
บล็อกวงเดือน..วงเดือนรอบขอบเหรียญ
กว้าง 3.5 เซนติเมตร สูง 5.7 เซนติเมตร
+ บัตรตรวจสอบ เรียบร้อยครับ
ID 0322-170964
ผู้ออกแบบเหรียญ : อาจารย์พินิจ สุวรรณบุลย์
ผู้ปั้นแบบเหรียญ : ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
เป็นเหรียญพระราชทานที่ระลึก
จัดสร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ เยือนประเทศสหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป รวม ๑๕ ประเทศ
จัดเป็นวัตถุมงคลพระราชทานที่หายากเก่าคลาสสิกสมบูรณ์
และเป็นมหามงคลยิ่งด้วยพระมหาบารมี

2022-05-11 20:13:24
704 ครั้ง
พระบ้าน
0888509080
-