ʕ•́ᴥ•̀ʔっ..พระชัยวัฒน์ รุ่นชนะคน ปี 2538 เนื้อทองทิพย์ วัดสุทัศน์ฯ กทม.

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ..พระชัยวัฒน์ รุ่นชนะคน ปี 2538 เนื้อทองทิพย์ วัดสุทัศน์ฯ กทม.
 ขายแล้ว
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ..พระชัยวัฒน์ รุ่นชนะคน ปี 2538 เนื้อทองทิพย์ วัดสุทัศน์ฯ กทม.
+บัตรตรวจสอบพระแท้
..
พระกริ่งชนะคน ได้อัญเชิญแบบพิมพ์
(อนุรักษ์พิมพ์เดิมเสริมความงามพอสมควร)
ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (แพ) ทรงเคยเททองหล่อไว้
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2481 จำนวน 23 องค์
หลังจากที่ทรงเททองหล่อแล้ว พระองค์ทรงรับสั่งว่า
พระนี่ชนะคนเพื่อให้วัตถุมงคล รุ่นชนะคนนี้ เข้มขลังและล้ำค่า
พระเดชพระคุณ ฯ จึงเปิดตำราของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (แพ)
ดำเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่ มวลสาร เลขยันต์ ฤกษ์ยาม
วิธีการ และไปสิ้นสุดที่พิธีกรรม คีอการจัดพิธีมหาพุทธาภิเษก
และเวียนเทียนสมโภชฉลองวัตถุมงคลทั้งหมดภายในขอบเขตพัทธสีมา
พระอุโบสถวัดสุทัศน์ ที่มีพระอสีติสาวกจำนวน 80 รูป
เป็นที่สำคัญยิ่ง
. .พิธีพุทธาภิเษก 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ที่พระอุโบสถ วัดช้างไห้ ปัตตานี
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พศ.2538 โดยมีเกจิที่มีชื่อเสียงหลายท่าน
ในภาคใต้มาร่วมพิธีปลุกเสก
ครั้งที่ 2 ที่วัดทรายขาว อาจารย์นอง วัดทรายขาว ทำพิธีปลุกเสก
ครั้งที่ 3 นำเข้าพิธีพุทธาภิเษก ที่วัดสุทัศน์ ฯ
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พศ.2538 โดยมีเกจิที่มีชื่อเสียงในภาคกลาง
มาร่วมพิธีปลุกเสก เช่น ลป.ทิม วัดพระขาว,ลพ.เปิ่น วัดบางพระ ,ลพ.หยอด วัดแก้วเจริญ ฯลฯ
พระสวยเดิม ไม่ผ่านการใช้มาก่อน

2022-05-15 22:10:46
487 ครั้ง
พระบ้าน
0888509080
-