พระกำแพงเปิดโลกยืนตอ สามภูมิ กรุวัดป่ามืด กำแพงเพชร

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระกำแพงเปิดโลกยืนตอ สามภูมิ กรุวัดป่ามืด กำแพงเพชร
 ราคา (8,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

.. พระพิมพ์โบราณ ศิลปะ สุโขทัยแบบกำแพงเพชร เนื้อดินละเอียดผสมว่านเกสรดอกไม้ พบในหลายๆกรุตามวัดต่างๆของเมืองกำแพงเพชร
.. พุทธลักษณะเป็นปางเปิดโลกยืนตอทั้งสามองค์ในซุ้มเรือนแก้ว .. พระกรแนบข้างพระวรกาย แบฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออกไปข้างหน้า เป็นกริยาที่เรียกว่า "ทรงเปิดโลก"
.. พบมากในบริเวณทุ่งเศรษฐี ตำบลนครชุม เช่น กรุวัดพิกุลกรุหนองลังกา กรุเจดีย์กลางทุ่ง กรุวัดบรมธาตุ กรุนาตาคำ กรุท่าเดื่อ .. ทางใต้ของทุ่งเศรษฐีก็ยังพบบริเวณเมืองตรัยตรึง เช่น กรุเจดีย์เจ็ดยอด กรุวัดวังพระธาตุ .. ส่วนทางฝั่งจังหวัดพบที่ กรุวัดพระแก้ว กรุวัดป่ามืด กรุวัดอาวาสน้อย กรุวัดอาวาสใหญ่ กรุสี่อิริยาบถ กรุวัดเซิงหวาย กรุวัดช้าง กรุวัดกโลทัย เป็นต้น
.. กรุที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือกรุวัดพิกุล และ กรุวัดบรมธาตุ เนื่องจากมีเนื้อหนึกนุ่มสวยงามมาก

.. องค์นี้กรุวัดป่ามืด เนื้อหนึกนุ่มว่าน ค่อนข้างละเอียด คราบกรุสีน้ำตาลลงซอกลึกแน่น ผ่านการล้างและผ่านการใช้สัมผัสมาบ้าง (เข้าตำราเนื้อดินเมืองกำแพง) แห้งธรรมชาติความเก่าหลายร้อยปีดูง่ายๆ ไม่หักไม่ซ่อม สะสมพระสกุลกำแพง ที่ไม่แพงเหมือนชื่อครับ..

2022-05-20 14:13:58
573 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai