จันทร์ลอย เนื้อผง ปี๒๕๐๒ หลวงปู่ลำภู วัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม กทม.

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

จันทร์ลอย เนื้อผง ปี๒๕๐๒ หลวงปู่ลำภู วัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม กทม.
 ขายแล้ว
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

.. หลวงปู่ลำภู คงคปัญโญ วัดใหม่อมตรส อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๕ ณ.วัดไก่จ้น หลังจากบวชแล้วท่านได้ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมจนสามารถอ่านออกเขียนได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาขอม .. ต่อมาปี๒๔๖๙ ท่านย้ายจากวัดไก่จ้นไปอยู่วัดช่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่ออยู่ศึกษาและปฏิบัติกัมมัฏฐานเป็นเวลา ๗ ปี สอบนักธรรมชั้นตรีได้เมื่อปี๒๔๗๓ ที่วัดหนองเขื่อนช้าง จ.สระบุรี .. จากนั้นปี๒๔๗๗ ก็ย้ายจากวัดช่างทอง ไปอยู่วัดบางขุนพรหม (วัดใหม่อมตรส) กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาต่อ .. ได้รับตำแหน่งรองเจ้าอาวาส เมื่อปี๒๕๐๒ ทั้งที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส แต่หลวงปู่ลำภูบอกว่า "ผมแก่แล้วไม่สามารถทำหน้าที่เจ้าอาวาสได้ ขอให้พิจารณาพระที่มีอายุพรรษาสมควรแก่หน้าที่ต่อไป" .. การสละสิทธิ์ที่จะพึงได้ของหลวงปู่ลำภูได้ประกาศในที่ประชุมคัดเลือกเจ้าอาวาสในครั้งนั้นเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ และในปี๒๕๑๐ ท่านได้เป็นพระครูสังฆรักษ์ ตำแหน่งฐานานุกรม .. ต่อมาได้รับตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสเมื่อปี ๒๕๑๒ .. หลวงปู่ลำภูมรณภาพด้วยโรคชราที่กุฏิของท่านในวัดใหม่อมตรส เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๓ เวลา ๒๐.๑๕ น. รวมสิริอายุ ๘๘ ปี ๙ เดือน ๔ วัน
.. คำบอกเล่ากล่าวถึง หลวงพ่อลำภู คงคฺปัญโญ (พระครูอมรคุณาจาร) ของพระครูพิพัฒนานุกูล เจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม .. “หลวงพ่อลำภู ท่านเป็นพระที่ชอบนั่งวิปัสนาและศึกษาไสยเวทย์ ในอดีตชาวบ้านในระแวกวัดเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยมักจะมาหาท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ป่วยเกี่ยวกับโรคฝีหนอง หลวงพ่อท่านรักษาได้ฉมังนักแล”

.. ท่านรวบรวมมวลสารผงเก่าบางขุนพรหมแตกหักเมื่อครั้งเปิดกรุทางการปี๒๕๐๐ และริเริ่มสร้างพระเครื่องเนื้อผงเช่นเดียวกับหลวงตาพัน พระสงฆ์ร่วมวัดในสมัยนั้น .. พระผงพิมพ์สมเด็จต่างๆเริ่มสร้างใกล้เคียงกัน ประมาณปี๒๕๐๒ แต่พิมพ์อันเป็นเอกลักษณ์ต่างกันรวมทั้งการผสมมวลสารต่างกัน แต่ผงหลักๆเหมือนกัน คือผงเก่าบางขุนพรหม

.. องค์นี้พิมพ์จันทร์ลอยเล็ก(ขนาดเหรียญ ๒๕ สตางค์) หลังกดชื่อในพิมพ์ เนื้อโซนอมเหลือง ผิวหิ้งเก็บเก่า สภาพสวย .. สำหรับท่านที่ชื่นชอบศรัทธาสายวัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม ไม่น่าพลาดครับ ตรงสาย ถูกรุ่น มาตรฐานชัดเจน อายุหกสิบกว่าปี ราคายังพอเป็นเจ้าของได้ครับ

2022-06-09 09:32:56
398 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai