สมเด็จอุณาโลมทรงจิตรลดา พิมพ์เล็ก วัดบวรนิเวศวิหาร ปี ๒๕๑๙

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

สมเด็จอุณาโลมทรงจิตรลดา พิมพ์เล็ก วัดบวรนิเวศวิหาร ปี ๒๕๑๙
 ราคา (2,000 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

.. สมเด็จอุณาโลมทรงจิตรลดา เป็นพระเครื่องเนื้อผงทรงสามเหลี่ยม ด้านหน้าเป็นพระพุทธปฏิมากรปางสมาธิ พุทธลักษณะคล้ายพระสมเด็จจิตรลดาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙ ทรงสร้าง ด้านหลังมีอักขระยันต์อุณาโลม จึงเป็นที่มาชื่อพิมพ์สมเด็จอุณาโลมทรงจิตรลดา
.. เป็นพระเครื่องกลางเก่ากลางใหม่ที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งที่มีพิธีจัดสร้างดี มวลสารดี วัตถุประสงค์ดี .. มวลสารหลักๆได้แก่ - ผงดอกไม้พระราชทาน - ผงธูปพระราชทาน - ผงดอกไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงบูชาพระพุทธชินสีห์ในเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ.๒๕๑๗ - ผงวัดระฆังฯ - ผงบางขุนพรหม - ผงวัดสามปลื้ม - ผงพระของขวัญวัดปากน้ำ - ผงท่านเจ้าคุณนรฯ - ผงอิทธิเจ หลวงปู่โต๊ะ - กระเบื้องเก่าหลังคาพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นต้น

.. ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างตามแบบพระผง "จิตรลดา" รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเจิมพระสมเด็จอุณาโลมทรงจิตรลดา ณ.พระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำภู เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๙
.. ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ.พระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร ถึง ๗ วัน ๗ คืน ระหว่างวันที่ ๕-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๙

.. มีพระเกจิอาจารย์ดังปลุกเสกหลายรูป โดยเฉพาะ "หลวงปู่โต๊ะ" ได้มาร่วมปลุกเสกถึง ๕ วันด้วยกัน ประกอบด้วย
1. พระครูสันติวรญาณ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
2. พระเทพวราลังการ วัดป่าสุทธาวาส จ.เลย
3. พระญาณสิทธาจารย์ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จ.นครราชสีมา
4. พระอาจารย์อ่อน วัดโพธาราม จ.อุดรธานี
5. พระสุทธสารโสภณ วัดศรีโพนแท่น จ.เลย
6. พระอาจารย์เปลื่อง วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง
7. พระสังวรวิมลเถร (โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
8. พระโพธิสังวรคุณ (ไพฑูรย์) วัดโพธินิมิต กรุงเทพฯ
9. พระครูสารธรรมนิเทศ (มา) วัดวิเวกอาศรม จ.ร้อยเอ็ด
10. พระอาจารย์สี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม
11. พระราชธรรมานุวัตร (อ่อน) วัดประชานิคม จ.กาฬสินธุ์
12. พระครูศีลขันธสังวร (อ่อนสี) วัดพระงาม จ.หนองคาย
13. พระครูทัศนปรีชา (ขม) วัดป่าบ้านบัวค่อม
14. พระอาจารย์สาม อกิญจโน วัดไตรวิเวการาม จ.สุรินทร์
15. พระครูญาณปรีชา (เหรียญ) วัดป่าอรัญญบรรพต จ.หนองคาย
16. หลวงพ่อจ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
17. พระอาจารย์หัวพา วัดป่าพระพนิต จ.หนองคาย
18. พระชินวงศาจารย์ (พุธ) วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
19. พระครูวิบูลย์ธรรมภาณ (โชติ) วัดภูเขาแก้ว จ.อุบลราชธานี
20. พระครูวินิตวัฒนคุณ วัดบ้านนาเจริญ จ.อุบลราชธานี
21. พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคร
22. พระอาจารย์สมชาย วัดราษฎร์บุรณคุณาคาม (เขาสุกิม) จ.จันทบุรี
23. พระรักขิตวันมุนี (ถิร) วัดป่าเลไลยก์ฯ จ.สุพรรณบุรี
24. พระศีลขันธโสภณ (สนิท) วัดศีลขันธาราม
25. พระครูโกวิทสมุทรคุณ (เนื่อง) วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
26. พระญาณจักษุ (ผ่อง) วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ
27. พระครูโสภณกัลยาณวัตร (เส่ง) วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ
28. พระราชธรรมวิจารณ์ (ธูป) วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) กรุงเทพฯ
29. พระครูพิทักษ์วิหารกิจ (สา) วัดราชนัดดาราม กรุงเทพฯ
30. หลวงพ่อซ่วน วัดพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
31. หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมมงคลคีรีเขต จ.ขอนแก่น
32. พระอาจารย์ไสว สุวโร วัดป่าสิริสาลวัน จ.อุดรธานี
33. หลวงปู่จันทร์ วัดป่ามะขาม
.. องค์นี้สภาพสวยผิวเดิม ด้านหลังมีทาแชล็คเคลือบ ( กว้าง 2 ซม. สูง 3 ซม. ไม่มีกล่อง) ของดีที่คู่ควรสะสม พุทธคุณเกินราคาครับ

2022-09-10 08:35:00
425 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai