ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. . เหรียญโล่ห์ใหญ่ ท้าวสหัมบดีพรหม เนื้อฝาบาตร วัดระฆัง ปี 2563

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. . เหรียญโล่ห์ใหญ่ ท้าวสหัมบดีพรหม เนื้อฝาบาตร วัดระฆัง ปี 2563
 ขายแล้ว
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. . เหรียญโล่ห์ใหญ่ ท้าวสหัมบดีพรหม เนื้อฝาบาตร วัดระฆัง ปี 2563
เหรียญโล่ห์ใหญ่ ท้าวสหัมบดีพรหม เนื้อฝาบาตร
รุ่น “สำเร็จทุกประการ”
จำนวน 1,999 เหรียญ ตอกโค้ดกำกับ
+ กล่องเดิม
ชมรมกลุ่มสยามวัตถุมงคลจึงได้จัดสร้างเหรียญ โล่ห์ท้าวสหับดีพรหม
ผู้เป็นอธิบดีของโลกและเป็นผู้อาธนาธรรม
หลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาบัวสามเหล่า
และเป็นต้นกำเนิดของคำอาราธนาธรรม พระพรหมา
เป็นคำเรียกพระพรหมในศาสนาฮินดู ซึ่งนับถือว่าเป็นพระผู้สร้างโลก
และจักรวาล และมีเพียงพระองค์เดียว
ในการจัดสร้าง เหรียญโล่ห์ท้าวสหัมบดีพรหมนี้
ท่านพระพิมลภาวนาพิธาน วิ. (เจ้าคุณสวง ยุตฺตธมฺโม) รองเจ้าอาวาส
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร กทม.
ได้เมตตาอธิษฐานจิตเสกเดี่ยว เมื่อวันที่ 15 ก.ย 2563
ณ วัดระฆังโฆสิตาราม
อีกทั้งได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสมชาย พุทฺธสโร
เจ้าอาวาสวัดโพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
พระเกจินักพัฒนา ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา
ท่านเป็นศิษย์เอกเพียงหนึ่งเดียวที่สืบทอดวิทยาคม
ของ หลวงพ่อแจ๋ ติสสโร อดีต เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
ท่านได้เมตตาจารอักขระยันต์ลงบนแผ่นโลหะศักดิ์สิทธิ์
เพื่อนำไปหลอมเป็นมวลสารชนวนในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ด้วย
และท่านยัง เมตตาอธิษฐานจิตเสก
เหรียญโล่ห์ท้าวสหัมบดีพรหมนี้อีก 1 วาระ
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 2563 เพื่อเสริมบารมี
เหรียญรุ่นนี้ให้เข้มขลังมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
เหรียญท้าวสหัมบดีพรหม บางส่วนนี้ได้รับความเมตตาจาก
"อาจารย์วันชัย ตันติสิรินันท์" ซึ่งเป็นศิษย์สายตรง
ของท่านอาจารย์เฮง ไพรวัลย์,หลวงปู่สี วัดสะแก อยุธยา
สืบทอดมาจากรุ่นคุณปู่ รต.อนันต์ ตันติสิรินันท์
ท่านเป็นศิษย์เอกของท่านอาจารย์เฮง ซึ่งเป็นฆราวาสเรืองอาคม
ทางด้านการสักเสกเลขยันต์และเข็มทองคะนองฤทธิ์
ท่านได้ลงอักขระจารอาคมลงบนเหรียญบางส่วนให้ด้วย
จึงทำให้เหรียญท้าวสหัมบดีพรหม
รุ่น สำเร็จทุกประการนี้ เปี่ยมล้นมากพุทธคุณ ครบทุกด้าน

2022-11-16 17:45:35
327 ครั้ง
พระบ้าน
0888509080
-