ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. .เหรียญพระร่วงรางปืน " วัดมกุฎกษัตริย์ ฯ " ปี 2511 เนื้อทองแดงรมดำ

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. .เหรียญพระร่วงรางปืน " วัดมกุฎกษัตริย์ ฯ " ปี 2511 เนื้อทองแดงรมดำ
 ราคา (650 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. .เหรียญพระร่วงรางปืน " วัดมกุฎกษัตริย์ ฯ "
ปี 2511 เนื้อทองแดงรมดำ
..พิธีใหญ่ ( หลวงปู่ทิม วัดช้างไห้ , พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน ,
อาจารย์ฝั้น ฯลฯ ร่วมปลุกเสก )
..ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีด้วยพระองค์เอง
ในปี พ.ศ. 2511 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง
ชั้นเอกมีอายุครบ 100 ปี แห่งการสถาปนา
ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2511 ประกอบกับ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน)
ทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2511
ทางคณะกรรมการจัดงานฉลองจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดงานฉลองศุภวาระมหามงคลวโรกาสทั้ง 2 วาระ
เป็นงานเดียวกันระหว่าง วันที่ 15-18 มกราคม พ.ศ. 2511
และได้จัดสร้างมงคลวัตถุเป็นที่ระลึกได้แก่
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ และได้ถวายพระนามว่า
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์วชิรมงกุฏ เป็นงานใหญ่มากๆ ในสมัยนั้น
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเททอง
มีพิธีพุทธาภิเษก ครั้งที่ 2 อีก 3 คืน
นิมนต์พระอาจารย์ต่าง ๆ มาทำพิธีพุทธาภิเษกในพระวิหารวัดมกฎกษัตริยารวมอีก 3 ครั้ง
..ในพิธีพุทธาภิเษกวชิรมงกฎและพระชัยวัฒน์ พร้อมทั้ง
พระพุทธรูปบูชา หน้าตัก 5นิ้ว
เหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช วันอังคารที่ 9 มกราคม 2511 พระสงฆ์ที่สวดพุทธาภิเษกและนั่งปรก
1 พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดเทพศิรินทราวาส จังหวัดพระนคร
2 พระธรรมกิตติโสภณ วัดเบญจมบพิตร จังหวัดพระนคร
3 พระธรรมวราภรณ์ วัดนรนาถสุนทริการาม จังหวัดพระนคร
4 พระธรรมจินดาภรณ์ วัดราชบพิธฯ จังหวัดพระนคร
5 พระธรรมปาโมกข์ วัดราชประดิษฐ์ฯ จังหวัดพระนคร
6 พระธรรมโสภณ วัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดพระนคร
7 พระราชเมธี วัดเศวตฉัตร จังหวัดธนบุรี
8 พระราชสุเมธาจารย์ วัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี
9 พระครูพัฒนกิจโกศล วัดชัยสิทธาวาส จังหวัดปทุมธานี
..วันอังคารที่ 9 มกราคม 2511 พระสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ 4 รูป
และวัดอรัญญิกาวาส 4 รูป พระอาจารย์นั่งปรก
1 พระราชมุนี วัดปทุมานาราม จังหวัดพระนคร
2 พระวรพรตปัญญาจารย์ วัดอรัญญิกาวาส จังหวัดชลบุรี
3 พระครูพิพิธวิหารการ วัดกษัตราธิวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4 พระครูโกวิทสมานคุณ วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม
5 พระครูสุตาธิการี วัดใหม่หนองพระอง จังหวัดสมุทรสงคราม
6 พระครูสันทัดธรรมคุณ วัดบ้านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7 พระอาจารย์ขอม วัดไผ่โรงวัด จังหวัดสุพรรณบุรี
8 พระอาจารย์กี่ วัดหุช้าง จังหวัดนนทบุรี
9 พระครูสมห์ อำพล วัดประสาทบุญญาวาส จัดหวัดพระนคร
..วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2511 พระสงฆ์วัดชนะสงคราม 4 รูป
และวัดอโศกราม 4 รูป พระอาจารย์นั่งปรก
1 พระรักขิตวันมุนี วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี
2 พระพุทธมนต์วราจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม จังหวัดพระนคร
3 พระครูโศภนกัลยาณวัตร วัดกัลยาณมิตร จังหวัดธนบุรี
4 พระอาจารย์คล้าย วัดจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 พระครูประภัศรธรรมาภรณ์ วัดพระลอย จังหวัดสุพรรณบุรี
6 พระครูวิจิตรวิริยานุโยค วัดทองพุ่มพวง จังหวัดสระบุรี
7 พระครูพินิตสมาจาร วัดนามะตูม จังหวัดชลบุรี
8 พระครูพิทักษ์วิหารกิจ วัดราชนัดดาราม จังหวัดพระนคร
..วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2511 พระสงฆ์วัดอโศกราม 3 ชุด ๆ ละ 4 รูป สวดพุทธาภิเษก พระอาจารย์นั่งปรก
1 พระราชวรคุณ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ
2 พระครูพรหมวิหาร วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ
3 พระครูสันตวรญาณ วัดสันติวัน จังหวัดเชียงใหม่
4 พระอาจาย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร
5 พระอาจารย์อ่อน วัดป่าหนองบัวงาม จังหวัดอุดรธานี
6 พระสุนทรธรรมภาณ์ วัดป่าชัยวัน จังหวัดขอนแก่น
7 พระสุธรรมคณาจารย์ วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา
8 พระอาจารย์มหาบัว วัดป่าบ้านตาล จังหวัดอุดรธานี
9 พระอาจารย์บุญมา วัดสิริสารวัน จังหวัดอุดรธานี
..และยังมีอาจารย์ทิม วัดช้างไห้ ร่วมปลุกเสกด้วยครับ
เหรียญประสบการณ์ดี น่าเก็บมากครับ มาในสภาพเดิม ๆ เก่าเก็บ
ไม่ผ่านการใช้ แบบนี้หายากครับ
**ในสมัยนั้นต้องบริจาคเป็นจำนวนเงิน 200 บาท
ถึงจะได้รับพระมาบูชา 1 องค์ครับ**
..
เปิดบูชา 650.- (พร้อมจัดส่ง EMS) 005

2023-01-11 16:26:00
428 ครั้ง
พระบ้าน
0888509080
-