เหรียญพุทธชินราชมหาราชา มั่นในธรรม พิธีจักรพรรดิ์ ปี๒๕๑๕ เนื้อทองแดง

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

เหรียญพุทธชินราชมหาราชา มั่นในธรรม พิธีจักรพรรดิ์ ปี๒๕๑๕ เนื้อทองแดง
 ราคา (2,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

.. เสนอเหรียญปั๊มพระพุทธชินราชมหาราชา พิธี "จักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก" จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.๒๕๑๕ เนื้อทองแดง
.. วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๕ พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลกได้ประกอบพิธี "จักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก" นับเป็นพิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่และจัดพิธีถูกต้องตามโบราณกาล ณ.พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก โดยสร้างพระบูชา และ พระเครื่องต่างๆเข้าพิธีอย่างมากมาย อาทิ
..พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์
..เหรียญพระนเรศวร มหาราช
..ลีลาอัฏฐารส
..ชุดไตรภาคี จิ๋ว
..เนื้อดิน เนื้อผง เนื้อว่าน
..เหรียญพุทธชินราชมั่นในธรรม ฯลฯ.

.. โลหะที่นำมาผสมเทหล่อพระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ คือ
๑.นวโลหะเก้าอย่างคือ ทองคำ เงิน ทองแดง ชิน เจ้าน้ำเงิน เหล็กละลายตัว ตะกั่วน้ำนม ปรอท สังกะสี ซึ่งได้คำนวณน้ำหนักให้เป็นเนื้อนวโลหะ
๒.แผ่นเงิน แผ่นทองที่พระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศราว ๑๐๙ ท่าน ลงอักขระ คาถายันต์และอธิฐานจิตปลุกเสกจนครบ ๗ เสาร์ ๗ อังคาร เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๔
๓.แผ่นทองที่อาจารย์เทพ สาริกบุตร ลงอักขระ พระยันต์ ๑๐๘ และนะปถมัง ๑๔ นะ ตามสูตรสมเด็จพระสังฆราช(แพ ติสฺสเทวมหาเถระ)

.. วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๔ พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิธีเทหล่อพระกริ่งวังจันทน์ ณ.พระราชวังจันทน์จังหวัดพิษณุโลก โดยมีอาจารย์เทพ สาริกบุตรเป็นเจ้าพิธี และในเช้าวันนั้น
-เวลา ๐๘.๑๙ น. ได้ประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ. ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นายกพุทธสมาคมเป็นประธาน นายโปฏก โหรหลวงกล่าวบวงสรวง
-เวลา ๑๐.๑๙ น. นายกพุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลกจุดเทียนบูชาครู โดยอาจารย์เทพ สาริกบุตรเป็นเจ้าพิธี
-เวลา ๑๒.๐๐ น.เจ้าคุณพระพิษณุบุราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จุดเทียนชัย พระอาจารย์ ๙ รูป นั่งบริกรรมปลุกเสก แผ่นทองคำ แผ่นเงิน แผ่นทองแดง ซึ่งลงอักขระเลขยันต์ต่างๆ พร้อมทั้งนวโลหะธาตุ ๙ อย่าง ซึ่งบรรจุอยู่ในเบ้าหลอมเพื่อเทหล่อพระกริ่ง พระชัยวัฒน์
.. พระคณาจารย์ ๙ รูปที่นั่งปรกบริกรรมปลุกเสก คือ
๑.พระเทพโสภณ(นิยม) วัดชนะสงคราม
๒.หลวงพ่อกรับ วัดโกรกกราก
๓.หลวงพ่อลมูล วัดเสด็จ จังหวัดปทุมธานี
๔.หลวงพ่อชื่น วัดตำหนักเหนือ จังหวัดนนทบุรี
๕.หลวงพ่อลำยอง วัดสุนทรประดิษฐ์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
๖.หลวงพ่อม้วน วัดตลาดชุม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
๗.หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง จังหวัดนนทบุรี
๘. หลวงพ่อธงชัย วัดพุทธมงคลนิมิต จังหวัดนครสวรรค์
๙. หลวงพ่อเกตุ วัดศรีเมือง จังหวัดสุโขทัย
-เวลา ๑๘.๓๒ น. ฤกษ์พิธีเททองพระกริ่ง พระชัยวัฒน์ "นเรศวรวังจันทน์"

.. ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๑๔ ช่างสวน จามรมาน ได้ตบแต่งพระกริ่งนเรศวรวังจันทน์อยู่ในโรงงานภายในบ้านพักของนายกพุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อควบคุมมิให้ช่างมีโอกาสสร้างพระเสริมนอกพิธี หรือกระทำการอื่นๆอันเป็นการไม่สมควร เมื่อพระกริ่งตบแต่งครบตามจำนวนแล้ว( ก้านชนวนพระกริ่งตลอดจนทองชนวนที่เหลือจากการเทหล่อพระกริ่งนเศวรวังจันทน์ ได้นำไปรีดเป็นแผ่นเพื่อปั้มเป็นเหรียญพระพุทธชินราชใบเสมา.. เหรียญพระพุทธชินราชยอดอัฐารส.. เหรียญจักรพรรดิ์.. พระชุดชินราชน้อยไตรภาคี และ พระชุดยอดขุนพลเมืองพิษณุโลก) .. แต่เนื่องจากทองชนวนพระกริ่งเนื้อแข็งมาก เมื่อปั้มออกมาเหรียญจะแตกชำรุด จึงเอาเหรียญบาทเงินรัชกาลที่ ๕ หล่อหลอมผสมทองชนวนพระกริ่งเพื่อให้เนื้อทองชนวนพระกริ่งนิ่มอ่อนลงเพื่อสะดวกต่อการปั้มเหรียญ

.. เมื่อพระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ตบแต่งครบหมดแล้วรวมทั้งพระบูชา เหรียญคุณพระและวัตถุมงคลสร้างเสร็จเรียบร้อย คณะกรรมการจึงนำวัตถุมงคลทั้งหมดมาประกอบพิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก ณ.พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๑๕ โดยมีพระอาจารย์ผ่อง วัดจักรวรรดิ์ และอาจารย์เทพ สาริกบุตร เป็นเจ้าพิธี
.. ในพิธีนี้ได้อาราธนาพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศรวม ๑๐๙ รูปอาทิเช่น หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงบุรี.. หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม.. หลวงพ่อแดง วัดเขาบรรไดอิฐ.. หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก จังหวัดระยอง.. หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ สุพรรณบุรี.. หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี.. หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง นนทบุรี.. หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี.. หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม.. หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง.. หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค์.. หลวงพ่อโอด วัดจันเสน นครสวรรค์.. หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม ชัยนาท.. หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ อยุธยา.. หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช อยุธยา.. หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ธนบุรี.. หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยา ธนบุรี.. หลวงพ่อมิ่ง วัดกก ธนบุรี.. หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ระยอง.. พระอาจารย์นำ แก้วจันทร์ วัดดอนศาลา พัทลุง..หลวงพ่อคง วัดบ้านสวน พัทลุง.. หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ชุมพร.. หลวงพ่อปี้ วัดลานหอย สุโขทัย.. หลวงพ่อสุข วัดโพธิ์ทรายทอง บุรีรัมย์.. หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขตต์ ขอนแก่น.. หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม นครปฐม...ฯลฯ.

.. พิธี"จักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก"เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ ยากแก่การดำเนินการ ตลอดจนการหาเจ้าพิธี ตำรับพระคาถา และพระภิกษุเจริญพระคาถาได้ดังได้กล่าวมาแล้ว ตามประวัติในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พิธี"จักรพรรดิ์"ได้ประกอบพิธีครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๑ และ พิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษกครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองในรัชกาลที่ ๙ จึงเชื่อถือได้ว่าวัตถุมงคลที่ปลุกเสกในพิธีนี้จะเปี่ยมด้วยพุทธาคุณ มีคุณวิเศษทางด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาดและโชคลาภ ครบถ้วน..
( บทความนี้ถ้าจะก่อประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน ก็ขอมอบความดีนี้แด่คุณละเมียน อัมพวะสิริ )ขอบคุณที่มาข้อมูลครับ...

.. เหรียญทองแดง ปั๊มบาง สภาพยังน่ารักษ์ ผ่านการใช้เล็กน้อย แต่ไม่สึกหรอ สะสมได้

2023-02-04 18:15:17
367 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai