ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. . เหรียญมหาชนก เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก ปี 2542 + บัตรตรวจสอบพระแท้

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. . เหรียญมหาชนก เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก ปี 2542 + บัตรตรวจสอบพระแท้
 ราคา (6,550 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ. . เหรียญมหาชนก เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก ปี 2542
+ บัตรตรวจสอบพระแท้
เหรียญพระมหาชนกคืออะไร?
หลายๆ ท่านอาจจะสงสัยว่าพระมหาชนก คือใคร ซึ่งพระมหาชนก
คือ พระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบของชาติสุดท้าย ก่อนที่จะเกิดมาตรัสรู้ในชาติสุดท้าย
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนพระมหาชนกนั้น ตามความเชื่อในพุทธศาสนา
เรื่องที่เกี่ยวการบำเพ็ญบารมีทั้ง 10 ซึ่งในชาตินี้แสดงถึงในด้านของพระวิริยะบารมี
ดังนั้นเหรียญพระมหาชนนกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความวิริยะ มุ่งมั่นอดทน
และมีทั้งแบบพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึก
ที่คนส่วนใหญ่นิยมสะสมบูชาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวของตนเอง
เพื่อตั้งมั่นในความวิริยะ เหมือนดั่งพระมหาชนก
:ทำไมต้องมีเหรียญพระมหาชนกไว้บูชา
ความจริงแล้ว เหรียญพระมหาชนกนั้นไม่ต้องมีก็ได้ เพราะท้ายที่สุดแล้ว
ทุกสิ่งอย่างจะเห็นผลก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้กระทำ แต่ว่าสาเหตุที่ต้องมีเหรียญพระมหาชนกนั้น
ได้กล่าวในหัวข้อข้างต้นไปแล้วว่า เป็นเหรียญที่เป็นสัญลักษณ์ของความวิริยะ ความมุ่งมั่น เหมือนกับพระมหาชนก เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
และเป็นเหรียญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ใช้เป็นเหรียญที่ระลึกประจำพระองค์อีกด้วย ทั้งแบบพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก
ซึ่งแต่ละแบบนั้น ถึงแม้จะมีขนาดที่ต่างกัน
แต่ว่าความหมายและความสำคัญของเหรียญก็ยังคงเดิมอยู่เสมอ
จึงทำให้เป็นที่นิยมสะสมไว้เพื่อเป็นสิริมงคล
:จุดเด่นความดีงามของเหรียญพระมหาชนก
จุดเด่น และความดีงามอันทรงคุณค่าของเหรียญพระมหาชนก
ไม่ว่าจะเป็นแบบพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็กนั้น อยู่ที่ความหมายของเหรียญนั่นเอง
เพราะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่า เหรียญพระมหาชนก มีที่มาจากพระมหาชนก
ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
จุดเด่นของเหรียญของพระมหาชนกจึงเป็นเหรียญที่แสดงความวิริยะ อุตสาหะ
ขยันและมุ่งมั่น ทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของเหรียญมีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆ
ไม่รู้สึกท้อแท้ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในสิ่งที่จะทำ ไม่ว่าจะเป็นการงาน หรือธรุกิจ
ก็สามารถทำจนสำเร็จไปด้วยดี นอกจากนี้มีความเชื่อว่าช่วยเสริมโชคลาภ
:เหรียญที่ทรงคุณค่า และอุดมไปด้วยธรรม
หากกล่าวถึงเหรียญพระมหาชนกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กก็ตาม
เรามักจะทราบในนามของเหรียญอุดมไปด้วยธรรมวิเศษ
ซึ่งสาเหตุที่เรียกว่าเหรียญอุดมไปด้วยธรรมวิเศษนั้น
เหรียญพระมหาชนกนั้น เป็นเหรียญที่เป็นตัวแทนของพระมหาชนก
ภพชาติการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้า และเป็นเหรียญที่แสดงถึงความวิริยะอุตสาหะ
การปกครองโดยธรรมของพระมหากษัตริย์ของเราอีกด้วย
ซึ่งหากใครได้เป็นเจ้าของเหรียญพระมหาชนกแล้ว หากนำคำสอน หลักธรรม
ตามพระมหาชนก แล้วมีความเชื่อว่าจะยิ่งส่งผลให้ผู้นั้นมีความเจริญรุ่งเรือง
. .
เปิดบูชา 6,550.- (พร้อมจัดส่ง EMS)

2023-03-06 17:54:46
367 ครั้ง
พระบ้าน
0888509080
-