เหรียญพระพุทธศรีศากยมุนี วัดสุทัศน์ฯ กทม. ปี๒๔๘๙ เนื้อทองแดง

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

เหรียญพระพุทธศรีศากยมุนี วัดสุทัศน์ฯ กทม. ปี๒๔๘๙ เนื้อทองแดง
 ราคา (8,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

.. พระศรีศากยมุนี องค์พระประธานในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม กทม. เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะ หน้าตักกว้าง ๓ วา ๑ คืบ นับว่าเป็นพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในสยามประเทศ ยุคก่อน ๒๕ พุทธศตวรรษ
.. เดิมเป็นพระประธานอยู่ในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย สร้างขึ้นครั้งกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง ครั้นพอพระวิหารหลวงหักพัง องค์ต้องตากแดดกรําฝนจนชํารุดลง .. ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่๑ สั่งให้อัญเชิญย้ายลงมากรุงเทพฯ ทรงพระราชดําริจะสร้างพระอารามหลวง โดยมีพระวิหารใหญ่อย่างวัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ประดิษฐานไว้กลางพระนคร
.. วัดสุทัศนเทพวรารามมาสร้างสําเร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ .. เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งของประเทศไทย และถือเป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่๘ .. เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพระนครชั้นใน และมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ เสาชิงช้า อยู่บริเวณหน้าวัด

.. เหรียญปั๊มยุคสงครามโลก ยุคปลายรัชกาลที่๘ ต่อต้นรัชกาลที่๙ สร้างเพื่อสมโภชองค์พระศรีศากยมุนี องค์พระประธานในวิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม กทม. ประมาณปี๒๔๘๙ เท่าที่พบสร้างเนื้อทองแดงชนิดเดียว โดยสืบทอดชนวนโลหะผสมจากยุคสมเด็จฯพระสังฆราชฯ (แพ ติสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๑๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ .. ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงดำรงตำแหน่งอยู่ ๖ ปี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๗ ขณะพระชันษาได้ ๘๘ ปี ๑๔ วัน

.. เจ้าพิธีสร้างโดย ท่านเจ้าคุณศรีฯ (สนธิ์ ยติธโร) ศิษย์ผู้สืบทอดจากสมเด็จฯพระสังฆราชฯ(แพ) เหรียญปั๊มทรงเสมาโดยศิลปะคล้ายเหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีน ปี๒๔๘๕ .. เหรียญเก่าเกือบแปดสิบปี ชนวนโลหะเก่า พิธีแบบโบราณ วัตถุประสงค์ชัดเจน จำนวนสร้างสันนิษฐานว่าจะน้อย จึงไม่ค่อยพบหมุนเวียนในสนาม .. สภาพนี้ถือว่าควรค่าแก่การสะสมพึ่งพาพุทธคุณครับ

2023-03-18 09:32:37
120 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai