นาคปรก เนื้อผง วัดเปาโลหิตย์ กทม. ปี๒๔๖๖

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

นาคปรก เนื้อผง วัดเปาโลหิตย์ กทม. ปี๒๔๖๖
 ราคา (5,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

.. พระผงพิมพ์นาคปรกเก่าแก่ร้อยปีของพระนคร สร้างประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๖๖
.. วัดเปาโรหิตย์ เดิมชื่อว่า วัดเกาะ เนื่องจากโดยรอบวัดมีลำคลองและคูน้ำล้อมรอบบรรจบกันทำให้วัดมีลักษณะคล้ายเกาะ ประวัติการสร้างวัดประมาณปีพุทธศักราช ๒๓๖๗ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ .. สันนิษฐานว่าผู้สร้างวัดคงจะเป็นต้นตระกูลเปาโรหิตย์ คือ พระยามหาราชครูปุโรหิตาจารย์ (บุญรอด เปาโรหิตย์) จากหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรม สามารถเปรียบเทียบและกำหนดอายุได้ในราวสมัยรัชกาลที่ ๓ - ๔ จริง วัดนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากบุตรหลานตระกูลเปาโรหิตย์มาโดยตลอด ( ตระกูลเปาโรหิตย์ ตระกูลเปาโรหิตย์ สืบทอดเชื่อสายมาจากพระมหาราชครูปุโรหิตย์ (บุญรอด) ซึ่งเป็นบุตรของหลวงทิพย์มณเฑียร ข้าราชการสำนักในกรุงศรีอยุธยา )

.. วัดเกาะ ได้รับการอุปถัมภ์จากตระกูล “เปาโรหิตย์” มาโดยตลอด ทางคณะสงฆ์จึงได้ประกาศเปลี่ยนนามวัดเสียใหม่ เป็น “วัดเปาโรหิตย์” เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๑

.. พระผงสร้างโดยพระเกจิที่เก่าแก่อีกสำนักหนึ่งของพระนครฯ ตามประวัติพอสืบและสันนิษฐานได้ว่า มีมวลสารสำคัญคือผงสมเด็จฯได้รับตกทอดมาพอสมควร รวมทั้งผงวิเศษจากพระเกจิยุคเก่าอีกหลายท่าน
.. มีสร้างหลายพิมพ์ เท่าที่พบมี พิมพ์เล็ก ไม่มีฐาน พิมพ์กลางฐานชั้นเดียว พิมพ์ใหญ่ฐานสองชั้น เป็นต้น
.. มีพิธีปลุกเสกหมู่โดยมีพระเกจิอาจารย์ร่วมในพิธีหลายรูป อาทิ
๑. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) วัดเทพศิรินทร์ฯ กทม.
๒. พระวิมลธรรม (นาค) วัดอรุณราชวราราม ฝั่งธนฯ
๓. พระปลัดเกลี้ยง วัดยวด อยุธยา
๔. พระครูธรรมานุกุล (ภู จนฺทเกสโร) วัดอินทรวิหาร กทม.
๕. หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ
๖. หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก ฝั่งธนฯ
๗. เจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดอินทราราม กทม.
๘. หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ กทม.
๙. พระสังวราฯ (ชุ่ม) วัดพลับ กทม.

.. องค์นี้ฐานสองชั้น สภาพพองาม เก่าเก็บ ธรรมชาติเนื้อผงร้อยปี มีขอบปริรานและกระเทาะมุมเล็กน้อย ไม่มีหักไม่มีซ่อม พระหายากน่าอนุรักษ์สะสมครับ

2023-04-04 21:18:11
249 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai