พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก สมุทรปราการ ปี๒๔๘๑

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก สมุทรปราการ ปี๒๔๘๑
 ราคา (12,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

.. หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก สมุทรปราการ ท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง นครปฐม และ หลวงพ่อฉ่ำ วัดท้องคุ้ง สมุทรปราการ .. โดยเฉพาะหลวงพ่อแช่ม ท่านให้ความเมตตาแก่หลวงพ่อเผยมาก เมื่อวัดจัดงานสำคัญๆ หลวงพ่อแช่ม จะรับนิมนต์มาเสมอ นอกจากนี้หลวงพ่อเผย ยังเป็นสหธรรมิกที่มีความสนิทสนมกับท่านเจ้าคุณศรีฯ(สนธิ์) วัดสุทัศน์ฯ หลวงพ่อแจ่ม วัดด่านสำโรง หลวงพ่อเย่อ วัดอาษาสงคราม และหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอมด้วย ท่านจึงเป็นพระเกจิที่มีวิชาอาคมเก่งกล้ามาก

.. หลวงพ่อเผยได้ทูลขออนุญาตเทหล่อพระชัยวัฒน์ ร่วมพิธีในงานหล่อพระบูชาประจำวันและพระชัยวัฒน์ประจำตัว ของพระครูพิศาลสรคุณ หรือ อ.นิรันดร์ แดงวิจิตร ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชฯ(แพ) เป็นประธานในการจัดสร้างเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๔๘๑ ตรงกับวันเสาร์ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕ .. วัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน และหารายได้มาบำรุงเสนาสนะ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชฯ(แพ)โปรดมอบหมายให้ท่านเจ้าคุณศรีฯ(สนธิ์ )เป็นเจ้าพิธี และช่าง หรัส พัฒนางกูร เป็นช่างเททองหล่อฯ

.. โดยมีชนวนเก่าๆที่เหลือจากหล่อพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ วัดสุทัศน์ฯ รวมกับชนวนโลหะที่เหลือจากหล่อหลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลองของวัดบางหญ้าแพรก และทองคำแท้หนักรวม ๒๐ บาท มาเป็นส่วนผสมในการหล่อพระชัยวัฒน์รุ่นนี้
.. ซึ่งการเททองหล่อนี้ได้จัดพิธีที่วัดสุทัศน์ฯ เนื่องจากมีอุปกรณ์ต่างๆครบถ้วน (ในสมัยนั้นมีหลายวัดที่ได้ไปขออนุญาตจัดสร้างที่วัดของตนเอง แต่สมเด็จพระสังฆราชฯ(แพ) ท่านจะให้เททองหล่อที่วัดสุทัศน์ฯเสียเป็นส่วนใหญ่)
.. หลังจากที่เทหล่อพระชัยวัฒน์เรียบร้อยแล้ว ได้นำเข้าร่วมพิธีปลุกเสกใหญ่ที่วัดสุทัศน์ฯ โดยมีสมเด็จพระสังฆราช(แพ) เป็นประธาน ท่านเจ้าคุณศรีฯ(สนธิ์) เป็นเจ้าพิธี

.. หลวงพ่อเผย ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกเพิ่มเติมอีกครั้งที่พระอุโบสถวัดบางหญ้าแพรก สมุทรปราการ โดยนิมนต์ท่านเจ้าคุณศรีฯ(สนธิ์) วัดสุทัศน์ฯ เป็นเจ้าพิธี และท่านยังได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงร่วมยุคมาร่วมพิธีปลุกเสกอีกหลายรูป อาทิ - หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก, หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง, หลวงพ่อจาด วัดบางกะเบา, หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง, หลวงพ่ออยู่ วัดบางหัวเสือ, หลวงพ่อเย่อ วัดอาษาสงคราม เป็นต้น
.. ลักษณะเนื้อหา เป็นโลหะทองผสมเหลืองอมเขียว ผิวสีน้ำตาล บางองค์ออกน้ำตาลอมดำ

.. องค์นี้กระแสอมเขียว บางจุดมีคราบเบ้าผิวไฟ ผิวพรุนธรรมชาติพระหล่อโบราณ พระเกศเทหล่อไม่เต็ม ตะไบแต่งช่อใต้ฐาน สภาพโดยรวมยังน่ารักษ์ .. พระชัยวัฒน์เชื้อสายวัดสุทัศน์ฯอีกสำนักที่น่าสะสมครับ

2023-04-14 13:26:33
242 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai