เหรียญพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง นราธิวาส ปี๒๕๑๓ เนื้อทองแดง บล็อคนิยม

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

เหรียญพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง นราธิวาส ปี๒๕๑๓ เนื้อทองแดง บล็อคนิยม
 ราคา (2,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

.. การก่อสร้างองค์พระใหญ่เริ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๕๐๙ แล้วเสร็จในปีพ.ศ.๒๕๑๒ .. พระบาทสมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระอุระเบื้องซ้ายของพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลด้วยพระองค์เองในปีพ.ศ.๒๕๑๓ อันเป็นสิริมงคลสูงสุด นับแต่นั้นองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลได้ประดิษฐานอย่างมั่นคงคู่กับจังหวัดนราธิวาส และถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ และเป็นที่สักการะบูชาอย่างสูงของชาวพุทธในดินแดนภาคใต้

.. เหรียญปั๊มสร้างในเป็นที่ระลึกพระบาทสมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จในพิธีพุทธาภิเษก .. เกจิคณาจารย์ร่วมพิธีหลายรูป อาทิ
-พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้
-อาจารย์นอง วัดทรายขาว
-หลวงพ่อดำ วัดตุยง
-พระอาจารย์นำ แก้วจันทร์ วัดดอนศาลา
-หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน
-หลวงปู่นาค วัดระฆัง
-หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
-หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
-พ่อท่านแสง วัดคลองน้ำเจ็ด
-พ่อท่านเส้ง วัดแหลมทราย
-หลวงพ่อดี วัดตันหยงมัส
-หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา
-อาจารย์ชุม ไชยคีรี เขาไชยสน
-พ่อท่านหมุน วัดเขาแดงตะวันออก
-หลวงปู่เขียว วัดหรงบน
-ฆราวาสสายเขาอ้อ ท่านขุนพันธ์ฯ เป็นต้น
.. และได้นำเหรียญเขากง ปี๒๕๑๑ ที่เหลือจากการแจกจ่ายในครั้งแรกมาร่วมปลุกเสกด้วย

.. เหรียญนี้เนื้อทองแดงผิวไฟ บล๊อคนิยม มีขีดใต้ฐาน จากจำนวนสร้าง ๒๐๐๐๐ เหรียญ .. สภาพสวยหิ้งเดิมๆ เหรียญดีพิธีใหญ่ สะสมพึ่งพาได้สบายใจ

2023-08-09 16:02:37
81 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai