พระอริยสงฆ์ศิษย์ในหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ผาง ปริปุณฺโณ

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระอริยสงฆ์ศิษย์ในหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ผาง ปริปุณฺโณ
 ราคา (450 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

พระอริยเจ้าผู้ปรารภความเพียร
ท่านเป็นศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
ที่อัฐิได้กลายเป็นพระธาตุแล้ว แสดงให้เห็นว่า
ท่านเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในวงศ์พระป่า
องค์ท่านท่องเที่ยวธุดงค์ไปทั่วประเทศไทย
เป็นผู้ไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์ เป็นผู้นอบน้อมถ่อมตนเข้าหาสำนักครูบาอาจารย์เสมอ
เป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายท่านเป็นศิษย์ต้นและเป็นทายาทธรรมของ
หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ พระอริยเจ้าบ้านดงเย็น หลวงปู่ผางท่านเคยได้ติดตามพระอรหันต์องค์สำคัญๆหลายรูป เช่น
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
หลวงปุ่พรหม จิรปุญฺโญ
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
หลวงปู่ขาว อนาลโย
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
หลวงปู่เทสก์ เทสรงฺสี เป็นต้น

2023-08-11 23:25:48
195 ครั้ง
HMM_Amuet
0652696697
himhirose