พระพุทธรัตนโกสินทร์ ปางประทับ ปางมารวิชัย เนื้อโลหะผสม ลงรักปิดทอง ปี 2325 - ปี 2500 (กลม กว้าง 2 นิ้ว)

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระพุทธรัตนโกสินทร์ ปางประทับ ปางมารวิชัย เนื้อโลหะผสม ลงรักปิดทอง ปี 2325 - ปี 2500 (กลม กว้าง 2 นิ้ว)
 ราคา (4,600 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

พระพุทธรัตนโกสินทร์ ปางประทับ ปางมารวิชัย เนื้อโลหะผสม ลงรักปิดทอง ปี 2325 - ปี 2500 (กลม กว้าง 2 นิ้ว)

2023-09-19 14:46:46
129 ครั้ง
Ulisse79(พระเครื่องเมืองไทย)
0801475286