ตะกรุดคู่ม้วนกลับ ครูบาวัง เนื้อทองแดง ปี 2506 - ปี 2510 วัดบ้านเด่น จ.ตาก (ขนาด 5.2 นิ้ว)

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

ตะกรุดคู่ม้วนกลับ ครูบาวัง เนื้อทองแดง ปี 2506 - ปี 2510 วัดบ้านเด่น จ.ตาก (ขนาด 5.2 นิ้ว)
 ราคา (8,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

ตะกรุดคู่ม้วนกลับ
ครูบาวัง เนื้อทองแดง
ปี 2506 - ปี 2510
วัดบ้านเด่น
จ.ตาก
(ขนาด 5.2 นิ้ว)

2024-06-06 00:55:28
16 ครั้ง
ต่อรังสิต
097-101-4777
ddpra11