แหนบลงยา รุ่น5 หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง อุทัยธานี หลวงพ่อสร้างแจกผู้ทำบุญกับท่านตลอดมา

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

แหนบลงยา รุ่น5 หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง อุทัยธานี หลวงพ่อสร้างแจกผู้ทำบุญกับท่านตลอดมา
 โชว์พระ
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

พระโชว์เท่านั้น For show onlyแหนบลงยา (หายากมากแล้ว) เป็นแหนบรุ่นเดียวที่หลวงพ่อสร้างเป็นแบบลงยา หลวงพ่อท่านบอกว่าพระท่านทำให้ป้องกัน รังสีนิวเคลียร์ หรือ รังสีต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมด นิวตรอน ฝนกรด ฝนเหลือง ท่านทำเผื่ออนาตกาลภายภาคหน้าสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดตามกฎของกรรมของแต่ละคน สภาพสวยน่าบูชา

รับประกันความแท้ ตลอดชีพแหนบที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสร้างและแจกให้กับลูกศิษย์ จะมีอยู่ด้วยกัน 5รุ่น โดยสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี20 และได้สร้างต่อๆมาเรื่อยๆ โดยด้านหน้าสร้างเป็นรูปหลวงพ่อ ด้านล่างเขียนตัวอักษรว่า “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง” มีทั้งที่เป็นแบบชุบกะไหล่ทองและชุบกะไหล่เงิน มีรุ่น5ที่เป็นแบบลงยา

ด้านซ้ายขององค์หลวงพ่อ เขียนคำว่า “มะ”
ส่วนอักษรขอมภายใต้อุนาโลมรัศมี มีคำว่า “อะ”
ด้านขวาขององค์หลวงพ่อ เขียนคำว่า “อุ”

อ่านรวมกันว่า มะอะอุ เป็นความแยบยลของหลวงพ่อที่ได้เมตตาสั่งสอนเราโดยนัย หากเราได้พิจารณาหาความหมายบนตัวแหนบดังนี้คือ……

“มะ” ย่อ มาจาก มหาปุริสะ หรือ พระมหาบุรุษ ผู้เปี่ยมด้วยบารมีด้วยการการบำเพ็ญ 30 ทิศ มี ศีล เป็นพื้นฐาน มะ ในที่นี้ แทนความหมาย คือ ศีล อันเป็นบาทแรกแห่งการภาวนาทั้งปวง

“อะ” ย่อมาจาก อาโลโก หรือ แสงสว่าง มีความหมายอันเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิ เพราะสมาธิ ในขั้นต้นนั้น ต้องปรากฏแสงสว่าง อันเรียกว่า สี หรือ รัศมี ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากอำนาจ สมาธิ ดังนั้น อะ แทนความหมาย คือ สมาธิ อันเป็นบาทที่สอง ของการภาวนา

“อุ” ย่อมาจาก อุตมปัญญา ก็หมายถึงปณิธาน สูงสุด ในพระพุทธศาสนา นั้นคือ ปัญญา ซึ่งปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นลักษณะพิเศษซึ่งไม่ปรากฏในหมู่ พระสาวกในคือพระสัพพัญญุุตญาณ ซึ่งเป็นคุณของพระพุทธเจ้า อันปรากฏแก่หมู่ชนด้วย ฉัพพรรณรังสี เฉพาะพระพุทธองค์เท่านั้น

ดังนั้นอักขระ
มะ คือ ศีล
อะ คือ สมาธิ
อุ คือ ปัญญา

สรุปสุดท้ายหลวงพ่อก็เน้นสอนเราในเรื่องของ ศึล สมาธิ และปัญญา

และวัตถุมงคลที่หลวงพ่อแจกส่วนใหญ่ ก็คือ แหนบรุ่นต่างๆ เหล่านี้ อานุภาพของแหนบส่วนใหญ่ จะเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันสรรพอันตรายทั้งปวง รวมทั้งนิวเคลียร์ ฝนเหลือง โชคลาภ เมตตามหานิยม และอธิษฐานขอพรอื่นๆได้ตามปรารถนา พุทธคุณครอบจักรวาล

2024-06-10 10:39:11
8 ครั้ง
ทองบ้านในพระเครื่อง
0847461623
mong1623