พระคันธารราฐ หลังธรรมจักร เนื้อผง สมเด็จฯพระพุฒาจารย์ฯ(อาจ อาสโภ) วัดมหาธาตุ กทม.

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

พระคันธารราฐ หลังธรรมจักร เนื้อผง สมเด็จฯพระพุฒาจารย์ฯ(อาจ อาสโภ) วัดมหาธาตุ กทม.
 ราคา (2,500 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

.. เสนอพระผง พิมพ์พระคันธารราฐ ด้านหลังตราธรรมจักรและฉายา อาสโภ ภิกขุ ทาทองบรอนซ์เก่าเดิมๆ ยุคประมาณปี๒๕๐๐กว่า ถึง ปี๒๕๑๐กว่า สมเด็จฯพระพุฒาจารย์ฯ(อาจ อาสโภ ปธ.๘) (๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๔๖ - ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๒) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม.
.. ท่านเป็นชาวขอนแก่นโดยกำเนิด เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จฯพระสังฆราชฯ .. เป็นท่านแรกที่นำการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ (หรือแบบยุบหนอ-พองหนอ) จากพม่ามาเผยแผ่ในประเทศไทย มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในสมัย ๒๕ พุทธศตวรรษ .. เนื่องเพราะท่านดำรงตำแหน่งสำคัญทางการคณะสงฆ์ นั่นคือ สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง (ซึ่งเทียบได้กับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น)
.. นอกจากนั้นท่านยังดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวงอันดับที่๑ ในเมืองไทย ดำรงตำแหน่งสภานายกมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์อันดับหนึ่งของเมืองไทย ที่สำคัญก็คือ
ทรงสมณศักดิ์ที่ " พระพิมลธรรม " ตำแหน่งรองสมเด็จพระราชาคณะ หรือที่เรียกกันว่า พระราชาคณะชั้นหิรัญบัฎ
.. วัตถุมงคลของท่านจัดสร้างในยุคแรกๆราวก่อนปี๒๕๐๐ โดยมีส่วนผสมของสมเด็จฯบางขุนพรหมกรุเก่า .. พระแทบทุกองค์เนื้อหาจะจัดจ้านแม้ไม่ผ่านการใช้ .. เท่าที่พบเจอพิมพ์พระคันธารราฐจะมีพิมพ์เล็ก และ พิมพ์ใหญ่ ยันต์ด้านหลังจะมีตราธรรมจักรและพระนาม กับ แบบหลังยันต์ และจะมีลงทองบรอนซ์ทุกองค์ สร้างน้อย ไม่ค่อยพบตามสนามทั่วไป
.. เนื้อผงแห้งเก่าธรรมชาติห้าสิบกว่าปีขึ้นไป มีคราบเก็บเก่าและคราบสนิมโลหะทองบรอนซ์ ศิลปะงดงาม ไม่มีหักหรือซ่อม องค์นี้พิมพ์ใหญ่ขนาดประมาณพระสมเด็จฯทั่วไปครับ

2024-06-26 16:00:45
35 ครั้ง
บ้านต้นไม้พระเครื่อง
081-1416959
bank-baantonmai