ภาพพิมพ์กระดาษหลวงพ่อปาน รุ่นสร้างถังนํ้า วัดบางนมโค

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

ภาพพิมพ์กระดาษหลวงพ่อปาน รุ่นสร้างถังนํ้า วัดบางนมโค
 ขายแล้ว
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

ภาพพิมพ์กระดาษหลวงพ่อปาน รุ่นสร้างถังนํ้าวัดบางนมโค

รุ่นสร้างถังนํ้า สร้างขึ้นเพื่องานงานสร้างศาลาและถังนํ้า

พ.ศ. 2467( มีข้อมูลอ้าางอิงในหนังสือป๋อง สุพรรณ หน้า 52 )

สภาพ 95 % ครับ บูชาตามห้างร้าน เมตตาดี ค้าขายรํ่ารวย

2016-08-08 23:16:20
285 ครั้ง
พระเครื่องยอดนิมยม
0990139158
0898154998