เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดป่าภูผาแดง อุดรธานี ปี 2549 เนื้ออัลปาก้า

รูปพระเครื่อง
รูปพระเครื่อง

รายละเอียด

เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดป่าภูผาแดง อุดรธานี ปี 2549 เนื้ออัลปาก้า
 ราคา (2,000 บาท)
..:: อธิบายเพิ่มเติม ::..

เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ลี กุสลธโร
วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง) เนื้ออัลปาก้า
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เศรษฐีธรรม

พระเดชพระคุณหลวงปู่ลี กุสลธโร พระอริยเจ้าแห่งภูผาแดง เป็นหนึ่งในศิษย์พระกรรมฐาน

สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ท่านเป็นศิษย์ใกล้ชิดองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ที่มีอุปนิสัยเป็นปัจเจกกะ มีกิริยาที่น่ารัก จงรักภักดีต่อครูบาอาจารย์อย่างหาที่ติมิได้

ท่านพูดเพียงพอดี ไม่มากไม่น้อย รักสงบ สมถะ สม่ำเสมอ ยินดีในธุดงควัตร มีเมตตาเป็นสาธารณะ

ไม่ระย่อในการปราบกิเลส ท่านได้แสวงหาสถานที่เที่ยววิเวกด้วยการออกเที่ยวธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆ

มากมาย เช่น ภูวัว ถ้ำจันทร์ จังหวัดหนองคาย และป่าแถวสกลนคร และจังหวัดเลย เป็นต้น

2016-08-16 21:41:54
685 ครั้ง
นะ เมืองเลย
0992425942
0992425942